DATA PUBLIKACJI:
10/13/2023
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Karol Marciniak

Ustawa o ubezpieczeniach transportowych przyjęta przez Sejm

ubezpieczenia transportu

13 lipca 2023 roku Sejm podjął decyzję o znowelizowaniu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustawach. Uchylił on także zapisy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Co w praktyce oznacza to dla przedsiębiorców? Co warto wiedzieć na ten temat?

Rozszerzenie katalogu ubezpieczeń transportowych – na czym polega?

Ustawa o ubezpieczeniach eksportowych, którą Sejm przyjął 13 lipca 2023 roku, przede wszystkim pozwoli na zwiększenie katalogu ubezpieczeń eksportowych. Dzięki temu znacznie więcej podmiotów gospodarczych będzie mogło skorzystać z ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa. Ustawa jest również korzystna z punktu widzenia rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE).

Z dokładną treścią zmian można się zapoznać w Ustawie z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw.

Co w praktyce oznacza dla przedsiębiorców nowelizacja ustawy?

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE S.A.) od tej chwili będzie mogła oferować większy wybór gwarancji ubezpieczeniowych. To sprawia, że więcej instytucji będzie mogło skorzystać z ubezpieczeń gwarantowanych. Nowelizacja wprowadza również możliwość reasekuracji przez KUKE ubezpieczeń casco i OC w transporcie. Przepisy te będą miały zastosowanie szczególnie w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy transporty będa wysyłane do krajów o podwyższonym ryzyku ekonomiczno- politycznym, lub wręcz wojną, jak Ukraina. 

Wiceminister Grzegorz Piechowiak wyjaśnił, że rząd rozszerzył katalog oferowanych ubezpieczeń. Przyznał również uprawnienia do korzystania z nich oddziałom przedsiębiorstw zagranicznych. Ma to stanowić kolejny impuls do rozwoju gospodarczego naszego kraju.

W wyniku zmian w ustawie KUKE będzie mogła oferować gwarancje ubezpieczeniowe dotyczące umów lub inwestycji realizowanych na terytorium Polski. Chodzi o te, które umożliwiają rozpoczęcie, kontynuowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej wnoszącej istotny wkład w łagodzenie zmian klimatycznych.

W połączeniu z ubezpieczeniem należności, z którego przedsiębiorcy mogą skorzystać w ramach oferty Credit Risk Solution, znacząco poprawi się bezpieczeństwo polskich firm. Dzięki temu będą one mogły znacznie odważniej inwestować w rozwój – nie tylko na rynku krajowym, ale także zagranicznym.

Cel ustawy – lepsza ochrona polskich eksporterów

Co polscy eksporterzy mogą zyskać na zmianie przepisów?

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podkreśla, że rozwiązania wprowadzone ustawą pozwolą na natychmiastową reakcję w razie ewentualnych wydarzeń o charakterze globalnym. Uściślenie i uzupełnienie przepisów z kolei sprawi, że Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) będzie mogła tworzyć elastyczne instrumenty finansowe dotyczące ubezpieczeń eksportowych, skierowane do polskich podmiotów gospodarczych.

Zgodnie z komunikatem kancelarii prezydenta ubezpieczeniem KUKE będą także mogły być objęte inwestycje podejmowane w celu realizacji kontraktów eksportowych. Gwarancje ubezpieczeniowe mogą objąć szkody poniesione przez ubezpieczającego w związku z realizacją danej inwestycji. Będzie tak wówczas, gdy będą one następstwem zdarzeń określonych jako ryzyko polityczne.

Zabezpieczenie łańcuchów dostaw

Znowelizowane przepisy dadzą ochronę ubezpieczeniową polskim eksporterom także w zakresie zakupu towarów. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu do oferty KUKE gwarancji ubezpieczeniowej w postaci zwrotu zaliczki wpłaconej przez ubezpieczającego na potrzeby importu z krajów rozwijających się.

Dotyczy to sytuacji, w których przedsiębiorca ma otwarty przez KUKE limit kredytowy w polisie obrotowej na zagranicznych odbiorców swoich produktów lub usług. Jest to ubezpieczenie kredytu kupieckiego w eksporcie.

Dzięki temu polscy eksporterzy mogą obecnie bez przeszkód kupować na wybranym rynku towary i podzespoły. Chodzi głównie o te, które są przez nich wykorzystywane w procesie produkcyjnym, a są niedostępne lub występują w ograniczonej ilości w Polsce. To może skutecznie zapobiec zakłóceniom łańcucha dostaw, które występowały w ostatnich latach.

To sprawi, że przedsiębiorcy z branży eksportowej będą lepiej chronieni przed ryzykiem inwestycyjnym i stratą finansową. To może być dla nich impuls do rozwijania swojej działalności na nowych rynkach. Dotyczy to również obszarów państw rozwijających się, czyli tych, które nie są chronione gwarancjami unijnymi.

Zmiany w prawie farmaceutycznym

Dodatkowe zapisy omawianej ustawy wprowadzają także zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne z 6 września 2001 r. Mają one na celu uniemożliwienie przejęcia kontroli nad podmiotem prowadzącym ogólnodostępną aptekę przez osoby inne niż farmaceuci lub spółki z ich udziałem. Ograniczenie dotyczy także podmiotów, które już prowadzą (w sposób bezpośredni lub pośredni) co najmniej cztery apteki ogólnodostępne.

Przejmowanie kontroli nad aptekami nie będzie także możliwe dla osób, które należą do spółek prowadzących hurtownie farmaceutyczne. Zapisy nie będą jednak dotyczyły sytuacji wynikających z prawa spadkowego. Za złamanie zakazu grożą surowe kary – nawet do 5 mln złotych. Konsekwencją jest także cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki przez podmiot, który został przejęty (tak podała kancelaria prezydenta).

Faktoring i ubezpieczenia należności – Warszawa

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie obejmującym faktoring mieszany, ubezpieczenia transakcji czy gwarancje ubezpieczeniowe (w mieście Warszawa), skontaktuj się z nami. Jesteśmy niezależnym brokerem specjalizującym się w takich dziedzinach jak windykacje, zarządzanie ryzykiem finansowym oraz wielu innych związanych z zarządzaniem należnościami. Warszawa to główny obszar naszego działania, ale współpracujemy z podmiotami z całej Polski.

Kierujemy się przede wszystkim najwyższym profesjonalizmem i zaangażowaniem na każdym etapie działania na rzecz klienta. Potrzebujesz wsparcia? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Źródło:

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw: https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/3458_u.htm