Raporty handlowe Warszawa
i cała Polska!

Raporty handlowe oferta

Do działań prewencyjnych w procesie zarzadzania należnościami zaliczyć można: własne informacje o kontrahencie, od osób mających kontakt z kontrahentem, informacje z ogólnie dostępnych źródeł (w obecnym czasie wiele informacji jest w Internecie), od firm działających w branży. Ważnym elementem zalecanym przez CRS jest korzystanie z raportów handlowych.

Raport handlowy to zbiór wraz z oceną firmy weryfikowanej (rating, scoring), które wspomaga procesy decyzyjne. 

Raporty wykorzystywane są głównie do rozpoznania potencjalnego klienta przed rozpoczęciem współpracy, spełnienia warunku polisy ubezpieczeniowej w ocenie tzw. klienta nienazwanego/limitu automatycznego, weryfikacji posiadanego majątku, środków dłużnika przed rozpoczynającym się procesem windykacji.

Raporty handlowe zawierają dane finansowe, informacje dotyczące powiązań osobowych właścicieli, członków zarządu, rad nadzorczych. Możemy również znaleźć tam informację o ewentualnych dochodzeniach należności i moralności płatniczej.

Dysponując wiedza o specyfice działalności naszego Klienta oraz wiedzy z jakich narzędzi w procesie zarządzania należnościami korzysta, organizujemy przetargi oraz doradzamy zakres współpracy z wywiadowniami. Naszym celem jest optymalizacja kosztów i dostarczenie maksymalnie wydajnych jakościowo i ilościowo rozwiązań.

Wywiadownie dostarczają także kwalifikowane bazy danych. Wykorzystywane są głównie przez jednostki sprzedażowe naszych Klientów w celu rozwoju sprzedaży krajowej czy też eksportowej.

Oferta - raporty handlowe

Skontaktuj się z naszymi przedstawicielami