Ubezpieczenie należności
Warszawa i cała Polska!

Ubezpieczenie należności oferta

Jak działamy?

  1. Udzielenie pełnomocnictwa i przygotowanie ofert
  2. Zawarcie umów
  3. Obsługa polisy
  4. Wsparcie w zakresie windykacji zewnętrznej i usług prawnych

Ubezpieczenie należności oraz ubezpieczenie kredytu kupieckiego jest jednym z elementów Zarządzania Ryzykiem. Głównym celem ubezpieczenia wierzytelności pieniężnych jest ochrona Ubezpieczonego przed brakiem zapłaty ze strony jego odbiorców. 

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego zapewnia ochronę w przypadkach:

  • prawnie stwierdzonej niewypłacalności (zdarzenia prawne m.in. upadłość likwidacyjna, upadłość układowa, postępowanie sanacyjne, orzeczenie komornika o bezskutecznej egzekucji
  • zwłoki (tzw. przewlekła zwłoka) w regulowaniu zobowiązań (dłużnik prowadzi działalność, ale nie reguluje swoich zobowiązań);
  • w przypadku krajów Europy wschodniej lub innych krajów o podwyższonym ryzyku ekonomiczno-politycznym; ryzyko siły wyższej (wojna, kataklizm wywołany przez siły natury), ryzyko polityczne

Dodatkowymi korzyściami z posiadania ubezpieczenia należności są:

  • informacja o kontrahentach – monitoring prowadzony przez ubezpieczyciela, współpraca z wyspecjalizowanymi analitykami
  • dochodzenie należności – szczególnie ważne przy sprzedaży eksportowej, gdzie każdy kraj ma swoje własne regulacje dotyczące działań windykacyjnych
  • umowy ubezpieczenia mogą być również elementem zabezpieczenia finasowania zewnętrznego (bankowego jak i poza bankowego – cesja z prawa do odszkodowania na rzecz instytucji finansującej)

Ubezpieczenie należności staje się coraz ważniejsze w czasie pandemii.Wspomina o tym Puls Biznesu w artykule: „Ubezpieczenie należności, eksporterzy tracą spadochron!” 

‍ Ubezpiecz należności i zapewnij stabilność prowadzonego biznesu!

Zapraszamy – ubezpieczenie należności w Warszawie, woj. mazowieckie oraz cała Polska.

Oferta - ubezpieczenie należności

Skontaktuj się z naszymi przedstawicielami