Czym jest faktoring?

Faktoring - co to?

Zastanawiasz się, co to jest faktoring i czy będzie dobrym rozwiązaniem dla Twojej firmy? Takie działanie polega na szybkiej zamianie wystawionych przez firmę faktur na gotówkę. Może być bardzo przydatne, ponieważ skutki COVID, komplikacje spowodowane wojną  na Ukrainie, inflacja i słaba koniunktura na rynku, sprawiły,   że terminy płatności za dostarczane towary i usługi znacznie się wydłużyły.

Faktoring wierzytelnościowy (tak brzmi pełna jego nazwa) to usługa, która umożliwia sprzedaż faktur za gotówkę. Z faktoringu mogą wszyscy przedsiębiorcy, którzy stosują odroczony termin płatności dla swoich kontrahentów.

Podczas, gdy oczekujesz na spłatę zobowiązań, twoja firma może znajdować się w sytuacji, w której jej zasoby są zamrożone. Jest to trudne, szczególnie jeśli nieopłaconych faktur jest wiele. Wówczas mogą się pojawić problemy ze spłatą własnych zobowiązań oraz niemożność korzystania z nadarzających się okazji do inwestycji lub atrakcyjnych zakupów.

Choć firma sprzedała produkty lub usługi, nie może korzystać z wypracowanych zysków. Rozwój przedsiębiorstwa jest więc utrudniony. Co więcej, w ostatnich latach takie problemy stają się coraz częstsze, co wynika przede wszystkim z trudnej sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej w kraju i za granicą.

Co to jest faktoring i jakie daje korzyści w tym kontekście? Przedsiębiorca może zwrócić się do faktora, czyli firmy specjalizującej się w faktoringu (w Warszawie lub w dowolnym innym mieście). Taki podmiot wykupuje należność od faktoranta, czyli firmy borykającej się z niezapłaconymi fakturami. On od razu otrzymuje gotówkę i może z niej dowolnie korzystać.

Jak działa faktoring?

Warto sprawdzić, na czym polega faktoring w praktyce i z jakich etapów składa się taka procedura.

1.     Jako firma przekazujesz faktorowi swoje faktury z odroczonym terminem płatności. Istotną kwestią jest data płatności widniejąca na dokumencie – faktura nie może być przeterminowana, czyli termin jej płatności nie może upłynąć. Nie ma jednak znaczenia, kiedy ma ona nastąpić (to może być tydzień, miesiąc lub 3 miesiące).

2.      Faktor od razu po otrzymaniu faktury przelewa środki na konto Twojej firmy.  Zanim to zrobi, sprawdza poprawność danych w dokumencie. Jeśli wszystko się zgadza, nie ma przeciwwskazań do wypłacenia należności.

3.     Ty, jako faktorant, rozliczasz się z faktorem w określonej formie. Zależy ona od tego, jaki rodzaj faktoringu wybierzesz. To może być faktoring cichy, jawny, zaliczkowy. W momencie zapadalności faktury (terminie płatności wskazanym w dokumencie) firma faktoringowa powinna otrzymać zwrot środków od przedsiębiorcy, który korzysta z jej usług.  

Zasada działania faktoringu jest zatem dość prosta. Przedsiębiorca otrzymuje pieniądze znacznie szybciej, niż wskazuje na to termin płatności na fakturze. Firma faktoringowa (faktor) płaci mu „w zastępstwie za kontrahenta”. Następnie przedsiębiorca zwraca faktorowi pieniądze, gdy otrzyma płatność za fakturę w przewidzianym terminie.

Warto wiedzieć, że faktoring może przyjmować różne formy. Można podzielić go ze względu na to, jaka instytucja udziela finansowania, czy jest jawny, na jakim terytorium funkcjonuje oraz jakich usług i produktów dotyczy. Każdy przedsiębiorca może wybrać typ faktoringu, który jest dopasowany do jego indywidualnych potrzeb.

Faktoring – Warszawa

Szukasz usług faktoringu w Warszawie? Podejmij współpracę z godną zaufania firmą z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży. CRS to niezależny broker, któremu zaufało już ponad 300 klientów. Specjalizuje się w zarządzaniu należnościami i wspiera klientów na każdym etapie działalności.

Dołącz do nich, jeśli zależy Ci na przywróceniu płynności finansowej swojej działalności. Masz trudności związane z przerwanymi łańcuchami dostaw skutkującymi długim oczekiwaniem na płatności? To może stanowić poważne zagrożenie dla Twojej firmy. Nie warto ryzykować. Na faktoringu możesz wyłącznie zyskać – to usługa skierowana do każdego przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości czy specyfiki prowadzonej działalności.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie pytania.

Skontaktuj się z naszymi przedstawicielami