Faktoring Warszawa i cała Polska!

Faktoring oferta

Faktoring to możliwość uzyskania środków zaraz po wystawieniu faktury, bez oczekiwania na nadejście terminu zapłaty.

W odróżnieniu od kredytu nie wymaga tzw. zabezpieczeń twardych (hipoteki na nieruchomości, zastawów środkach trwałych i zapasach, blokady środków na koncie), pilnowania terminów spłaty rat, ponieważ „sam się spłaca” poprzez finansowanych klientów.

Faktoring mogą uzyskać również:

 • firmy nowo-powstałe, bez zdolności kredytowej
 • firmy z wykorzystaną zdolnością kredytową
 • firmy, które mają zaległości w ZUS i US

Faktoring daje możliwość przewagi nad konkurencją, ponieważ sprzedający może oferować dłuższe terminy płatności odbiorcom, nie pogarszając swojej płynności finansowej. Dodatkowo gwarantuje stabilność finansową firmy i dywersyfikuje dostawców usług finansowych w myśl zasady, że lepiej stać na trzech nogach niż na dwóch (kredyt, leasing). 

Klienci decydując się na współpracę z nami mogą mieć pewność, że proces wyboru faktora będzie przeprowadzony w sposób szybki i profesjonalny. Dla naszych Klientów wyszukujemy produkty, które będą miały najlepsze zastosowanie i będą trafionym rozwiązaniem w danej sytuacji. Oszczędzamy czas naszych Klientów angażując się bezpośrednio w procesowanie transakcji – faktoring mazowieckie.

FAKTORING NIEPEŁNY

Faktoring niepełny (z regresem) – dokonanie cesji wierzytelności nie obejmuje przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika wobec faktora. Jest to zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego przez faktoranta, gdy przypadku niedokonania zapłaty przez dłużnika, on musi to uczynić na rzecz faktora. Ta forma faktoringu powinna w pierwszej kolejności znaleźć zastosowanie przy finansowaniu kredytów kupieckich udzielanych przez dostawcę dla godnych zaufania odbiorców, kiedy wydłużone terminy płatności wynikają ze specyfiki prowadzonej działalności. Faktorant ponosi odpowiedzialność wobec faktora i musi o tym pamiętać, wnioskując o udzielenie faktoringu niepełnego, bowiem obciążają go skutki niespłacenia kwoty wierzytelności w terminie.

FAKTORING PEŁNY

Faktoring pełny (bez regresu) – wraz z cesją wierzytelności przechodzi na faktora ryzyko niewypłacalności dłużnika, w przypadku, gdy nie jest on w stanie spłacić wierzytelności, faktor nie ma prawa regresu w stosunku do zbywającego wierzytelności. Ta forma faktoringu jest korzystna dla zbywającego wierzytelności, ponieważ po dokonaniu transakcji sprzedaży towaru lub usługi na rzecz dłużnika faktorant od razu dysponuje środkami finansowymi i pozbywa się odpowiedzialności za ewentualną niewypłacalność dłużnika. Ciężar odpowiedzialności za niewypłacalność dłużnika spoczywa na faktorze, który przy tej formie faktoringu analizuje głównie sytuacją finansową dłużnika, jako zobowiązanego do zapłaty. W przypadku korzystania z tej formy faktoringu faktorant może posłużyć się ubezpieczeniem należności faktora lub skorzystać ze swojej polisy ubezpieczeniowej.

FAKTORING MIESZANY

Faktoring mieszany – to połączenie faktoringu niepełnego i pełnego. Na faktorancie spoczywa odpowiedzialność, a faktor przejmuje ryzyko odpowiedzialności dłużnika wyłącznie do pewnej kwoty. Rozwiązanie to jest rozłożeniem odpowiedzialności między faktoranta i faktora, gdzie część dłużników jest objętych regresem, a za pozostałych odpowiedzialność bierze faktor.

Oferta - faktoring

Faktoring – na czym to polega?

Zanim dowiesz się, po co firmie faktoring, warto sprawdzić, czym dokładnie jest taka usługa. Zasada działania procedury faktoringowej jest dość prosta.

1.       Przedsiębiorca (faktorant) przekazuje firmie faktoringowej (faktorowi) faktury z odroczonym terminem płatności (nie mogą być przeterminowane).

2.       Faktor wypłaca faktorantowi należność z faktury (80% – 90% brutto – jest to ustalone w umowie) nawet w kilka minut po jej przekazaniu.

3.       Przedsiębiorca otrzymuje środki finansowe od razu po sprzedaży towaru lub usługi. Może je przeznaczyć na bieżące cele.

Warto również przyjrzeć się, na czym polega rola każdego uczestnika, który bierze udział w faktoringu dla firm.

 • Faktorant to podmiot gospodarczy, który przekazuje firmie faktoringowej swoje należności wobec kontrahentów — udokumentowane nieprzeterminowaną fakturą.
 • Faktor to instytucja finansowa, która zajmuje się finansowaniem działalności przedsiębiorców.
 • Dłużnik faktoranta to kontrahent, któremu została wystawiona faktura za określony typ usługi lub towaru.

Faktoring dla firm w Warszawie to zatem usługa, która polega na sprzedaży nieuregulowanych faktur (wierzytelności) firmie faktoringowej w zamian za natychmiastową gotówkę. Korzyści faktoringu jest sporo. To, co możesz zyskać, zależy przede wszystkim od indywidualnych potrzeb i sytuacji firmy,

Warto również wiedzieć, że faktoring ma wiele odmian, spośród których kluczowy jest wybór odpowiedniej dla Twojej firmy w  danej sytuacji.

Po co firmie faktoring?

Pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie inflacja i słaba koniunktura na rynku sprawiły, że obecne czasy nie są przyjazne dla przedsiębiorców. Jednym z częstych problemów jest długie oczekiwanie na zapłatę faktur. Usługa faktoringu dla firm w Warszawie pozwala się z tym uporać. Zobacz, jak to działa i dlaczego warto skorzystać.

Faktoring dla firm w Warszawie (mazowieckie) – co możesz zyskać?

Po co firmie faktoring? Przede wszystkim może na tym sporo zyskać i pozbyć się wielu trudności. Zobacz, dlaczego przedsiębiorcy decydują się na taką usługę.

 • Natychmiastowy dostęp do gotówki: faktoring umożliwia firmie uzyskanie środków finansowych od razu – nie musi czekać na termin zapłaty przez klientów. To może pomóc w regulowaniu bieżących wydatków, takich jak koszty pracowników, dostaw surowców czy innych potrzeb operacyjnych.
 • Poprawa płynności finansowej: dzięki faktoringowi firma może skrócić okres oczekiwania na otrzymanie środków z faktur, co z kolei wpływa na poprawę płynności finansowej i zdolności do regulowania zobowiązań.
 • Ochrona przed ryzykiem niewypłacalności klientów: firma faktoringowa często podejmuje ryzyko niewypłacalności klientów, dlatego korzystając z tej usługi, można uniknąć strat wynikających z nieuregulowanych faktur.
 • Skoncentrowanie się na działalności głównej: outsourcing obsługi faktur pozwala firmie skupić się na jej głównym obszarze działalności, zamiast poświęcać czas i zasoby na monitorowanie i dochodzenie wierzytelności.
 • Możliwość rozwoju i inwestycji: dzięki faktoringowi firma może uzyskać środki na inwestycje w rozwój, zakup nowego sprzętu czy ekspansję na nowe rynki.
 • Ułatwienie zarządzania finansami: faktoring może pomóc w uproszczeniu kierowania biznesem poprzez dostarczanie regularnych raportów i śledzenie przepływu gotówki.
 • Skrócenie cyklu sprzedaży: faktoring może przyspieszyć cykl sprzedaży, ponieważ nie trzeba czekać na termin zapłaty przez klientów, co może pomóc w zwiększeniu obrotów firmy.

Jak widać, faktoring dla firm w Warszawie to usługa, która może Ci dać wiele korzyści. Chcesz ją zlecić? Pamiętaj, by wybierać godnych zaufania faktorów, którzy zagwarantują Ci skuteczność podejmowanych działań.

Po co Twojej firmie faktoring?

Jeśli zastanawiasz się, czy faktoring dla firm w Warszawie jest usługą także dla Ciebie, weź pod uwagę, co możesz na tym zyskać. Przede wszystkim długie oczekiwanie na zapłatę faktur nie obniży Twojej płynności finansowej, a także nie będzie stanowiło przeszkody w inwestowaniu.

Jeśli pojawi się atrakcyjna i krótkoterminowa oferta inwestycyjna, będziesz mógł z niej skorzystać. Brak wolnych środków Cię nie ograniczy. Ponadto będziesz mógł skupić się na rozwoju działalności bez ograniczeń związanych z brakiem aktywów i bez straty czasu na kontrolowanie, czy należności od kontrahentów wpływają w terminie.

Faktoring to liczne korzyści, szczególnie obecnie, gdy sytuacja gospodarcza wywołuje częste przerwy w łańcuchach dostaw. Wiele firm decyduje się na faktoring właśnie po to, by stać się bardziej niezależnymi od czynników zewnętrznych.

Szukasz faktoringu dla firm w Warszawie? Zachęcamy do kontaktu. Firma CRS to niezależny broker specjalizujący się w zarządzaniu należnościami. Działamy na rynku już od ponad 20 lat. Możesz zaufać naszej wiedzy i doświadczeniu.

Czy faktoring jest opłacalny?

Komu opłaca się faktoring? Przede wszystkim zyskają na nim firmy, dla których długie oczekiwanie na uregulowanie faktur jest problematyczny. Dla wielu działalności gospodarczych brak płynności finansowej może być sporym utrudnieniem. Wówczas skorzystanie z usług faktoringu w Warszawie może okazać się bardzo opłacalnym rozwiązaniem.

Dla kogo faktoring?

Zastanawiasz się, dla kogo faktoring jest opłacalny i czy Twoja firma też może na tym zyskać?

Usługi faktoringu są przeznaczone dla każdego przedsiębiorcy. Nie ma w tej dziedzinie żadnych ograniczeń, na przykład związanych z wielkością firmy. To rozwiązanie zarówno dla dużych spółek, jak i dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Nie ma także znaczenia, jakie usługi i towary sprzedajesz. Dla firmy faktoringowej liczy się przede wszystkim się wartość faktur i ich liczba.

Czy warto z tego skorzystać i czy faktoring się opłaca? Choć nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi, to z pewnością dla wielu firm zlecenie takiej usługi może być sposobem na wyjście z trudnej sytuacji. Oczekiwanie na wpłynięcie zamrożonych środków w wielu przypadkach znacznie utrudnia prowadzenie działalności – zarówno opłacanie bieżących zobowiązań, jak i planowanie inwestycji.

Komu opłaca się faktoring?

Można stwierdzić, że faktoring opłaca się wszystkim, którzy w danej sytuacji go potrzebują. Warto jednak przyjrzeć się, kto może na nim najwięcej zyskać.

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP): często mają ograniczone źródła finansowania i mogą napotykać problemy z płynnością finansową. Faktoring może pomóc im uzyskać dostęp do natychmiastowej gotówki na pokrycie bieżących wydatków.
 • Firmy z sezonową działalnością:  miewają okresowe wahania w obrotach, dlatego mogą korzystać z faktoringu, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb finansowych w zależności od pory roku.
 • Firmy o długim cyklu sprzedaży: niektóre branże, takie jak przemysł budowlany czy produkcja, mogą mieć długi cykl sprzedaży, co oznacza, że trzeba czekać na zapłatę przez klientów. Faktoring pomaga skrócić ten cykl.
 • Firmy o zróżnicowanej bazie klientów: jeśli firma ma szeroką bazę klientów, w której niektórzy płacą szybciej niż inni, faktoring może pomóc w utrzymaniu stałej płynności finansowej, niezależnie od zachowań kontrahentów.
 • Firmy z brakiem dostępu do tradycyjnych źródeł finansowania: faktoring może być opcją dla firm, które nie mają dostępu do tradycyjnych kredytów bankowych lub linii kredytowych.

Czy faktoring jest opłacalny dla Twojej firmy i od czego to zależy?

Opłacalność faktoringu zależy od wielu czynników i może być różna w zależności od konkretnej sytuacji firmy. Nie ulega jednak wątpliwości, że usługi faktoringowe dają wiele korzyści i pozwalają utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa.

Jeśli szukasz faktoringu w Warszawie, poznaj kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę przy ocenie opłacalności korzystania z usług konkretnej firmy.

 1. Koszty faktoringu: firma faktoringowa pobiera opłaty za swoje usługi, które mogą obejmować opłaty za przetwarzanie faktur, za finansowanie (tzw. marżę faktoringową) oraz opłaty odsetkowe. Koszty te wpływają na opłacalność faktoringu, dlatego wybierać usługodawcę, który zapewni Ci optymalne warunki.
 2. Stopa rabatowa, czyli obniżka, jaką faktoringowa firma nalicza od wartości faktury. Może być kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na opłacalność. Im wyższa stopa rabatowa, tym niższa kwota gotówki, którą otrzymasz.
 3. Liczba i wartość faktur: na to, komu opłaca się faktoring, wpływa rodzaj wystawianych faktur. Firmy faktoringowe często preferują większe wartości, ponieważ koszty przetwarzania są mniej istotne w stosunku do kwoty pieniężnej.
 4. Skomplikowanie procesu: dla niektórych firm faktoring może być bardziej złożony niż tradycyjne metody finansowania. W takim przypadku należy wybrać specjalistyczną firmę, która wdroży odpowiednie procesy zapewniające skuteczność działania.

A zatem, czy faktoring jest opłacalny? To zależy od konkretnej sytuacji firmy i jej indywidualnych potrzeb. W wielu przypadkach może jednak stanowić realną pomoc w poprawieniu płynności finansowej Twojej firmy.

Aby mieć pewność, że podjęcie działania przyniosą oczekiwany rezultat, zlecać takie usługi ekspertom. Skontaktuj się z nami. CRS to niezależny broker, który działa na rynku usług finansowych już od ponad 20 lat.

Faktoring niepełny

Faktoring niepełny jest jednym z rodzajów usług faktoringowych, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy. Charakteryzuje się przede wszystkim brakiem regresu. Co to oznacza dla firmy, która potrzebuje wsparcia w zakresie pozyskiwania zapłaty za faktury? Czy warto z tego korzystać?

kredyt kupiecki

Faktoring niepełny w Warszawie – na czym to polega?

Faktoring niepełny, znany również jako faktoring z regresem, to rodzaj usługi skierowanej do firm, które nie chcą oczekiwać na zapłatę za faktury. Przedłużony okres płatności może wynikać na przykład z trudności na rynku lub z indywidualnych ustaleń z kontrahentami. Czym faktoring niepełny odróżnia się od pełnego (bez regresu?

Firma faktoringowa (faktor), która nabywa wierzytelności od przedsiębiorcy (wystawcy faktur), nie ma prawa dochodzenia zwrotu środków od jego klientów w przypadku, gdy ci nie uregulują swoich zobowiązań. Co to oznacza dla przedsiębiorcy?

W przypadku faktoringu z regresem ryzyko niewypłacalności klientów pozostaje w całości po stronie wystawcy faktur, czyli firmy korzystającej z usługi faktoringowej. To odróżnia go od faktoringu bez regresu (tu zabezpieczeniem jest ubezpieczenie należności).

Niepełny faktoring Warszawa – czym się wyróżnia?

Zastanawiasz się, czy zlecenie usługi faktoringu niepełnego sprawdzi się w przypadku Twojej firmy? Poznaj główne cechy takiego postępowania.

 1. Ryzyko niewypłacalności: jeśli klient wystawcy faktur (przedsiębiorcy) nie ureguluje swojego zobowiązania w ustalonym terminie, faktor może żądać zwrotu środków od samego sprzedawcy. On zobowiązuje się z kolei do pokrycia wszelkich strat poniesionych przez firmę faktoringową w wyniku niewypłacalności klientów.
 2. Niższe koszty: cena usługi faktoringu z regresem jest zazwyczaj niższa niż koszt faktoringu pełnego, ponieważ ryzyko niewypłacalności jest przenoszone na przedsiębiorcę. Firmy faktoringowe nie muszą go uwzględniać podczas kształtowania ceny swoich usług.
 3. Kontrola nad windykacją: w faktoringu niepełnym wystawca faktur zachowuje kontrolę nad procesem windykacji należności od swoich klientów. W przypadku niewypłacalności to on podejmuje działania w celu odzyskania środków od klientów.
 4. Wymagania dotyczące jakości wierzytelności: firmy faktoringowe mogą wymagać, aby wierzytelności były odpowiedniej jakości i nie były obciążone sporami lub innymi problemami. To może wpłynąć na akceptację faktur do faktoringu.

Faktoring niepełny może więc być atrakcyjną opcją dla firm, które chcą korzystać z faktoringu, ale jednocześnie chcą zachować pewien poziom kontroli nad procesem windykacji i są gotowe ponieść ryzyko braku płatności od  klientów. Może być również korzystnym wyborem, jeśli firma ma stabilną bazę klientów o dobrej płynności finansowej.

Kiedy warto zdecydować się na faktoring niepełny w Warszawie?

Opcja bez regresu wciąż pozostaje najpopularniejszą formą finansowania należności na polskim rynku. Faktoring niepełny można stosować, gdy współpracujesz z gronem stałych i sprawdzonych klientów oraz gdy masz rozproszoną strukturę odbiorców. Wówczas ewentualna strata wynikająca z niewypłacalności jednego płatnika nie obniży znacząco przychodu firmy.

Korzystanie z faktoringu pełnego jest natomiast droższe, ponieważ faktor bierze na siebie ryzyko niewypłacalności Twoich klientów (koszty ubezpieczenia należności). Taki dodatkowy koszt może niekiedy wymusić podniesienie marży na sprzedawane usługi lub towary oraz pogorszyć konkurencyjność firmy.

Warto także wiedzieć, że nawet jeśli przedsiębiorca wybierze faktoring niepełny, to firmie faktoringowej zwykle udaje się wykryć problemy związane z niewypłacalnością płatników przed nadejściem terminu płatności.

CRS Warszawa – sprawdzony partner biznesowy

Firma CRS zawsze sprawdza wiarygodność finansową płatników przed podpisaniem umowy.  Dzięki temu możemy ostrzec klienta przed podejmowaniem transakcji z kontrahentami o kiepskiej  wiarygodności. Taka usługa jest więc opłacalna, nawet jeśli odbywa się z regresem.

Chcesz zamówić faktoring lub dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy w doborze odpowiedniej usługi.

Faktoring pełny – Warszawa

Faktoring pełny jest nazywany faktoringiem bez regresu. W jego ramach firma faktoringowa przejmuje ryzyko związane z niewypłacalnością klientów przedsiębiorcy. Zastanawiasz się, czy taka usługa może pomóc Twojej firmie? Dowiedz się więcej na temat faktoringu pełnego w Warszawie

Czym jest faktoring pełny? W ramach tej usługi faktor, czyli firma faktoringowa, jest zobowiązana do przejęcia ryzyka z tytułu niewypłacalności kontrahentów objętych faktoringiem.

Gdy nastąpi sytuacja, w której kontrahent nie ureguluje w terminie należności, faktor zajmie się windykacją długu. Co więcej, przedsiębiorca korzystający z takiej usługi nie będzie zmuszony do oddania środków, które otrzymał od faktora (w przeciwieństwie do faktoringu niepełnego).

Przy faktoringu pełnym to faktor ponosi największe ryzyko, natomiast przedsiębiorca jest od niego niemal całkowicie wolny. To sprawia, że takie działanie jest wyjątkowo bezpieczne i chętnie stosowane przez wiele firm, dla których oczekiwanie na zapłatę faktur jest poważnym utrudnieniem.

Możesz zlecić taką usługę firmie CRS. Warszawa stanowi główny obszar naszej działalności, ale możesz się do nas zgłosić, niezależnie od tego, gdzie funkcjonuje Twoja firma. Skontaktuj się z naszymi doradcami i poznaj szczegóły.

Faktoring pełny – czym się charakteryzuje?

Faktoring pełny to inaczej faktoring bez regresu. Czym dokładnie charakteryzuje się taka usługa i co oznacza dla przedsiębiorcy, który chce z niej skorzystać?

Poznaj główne cechy faktoringu pełnego.

 1. Brak ryzyka niewypłacalności: w faktoringu pełnym ryzyko niewypłacalności klientów spoczywa na firmie faktoringowej, a nie na wystawcy faktur. To oznacza, że jeśli klient nie ureguluje swojego zobowiązania wobec przedsiębiorcy, to faktor ponosi stratę, a nie on sam.
 2. Wyższe koszty: firma faktoringowa bierze na siebie znacznie wyższe ryzyko niewypłacalności, dlatego koszty faktoringu pełnego są zazwyczaj nieco wyższe niż niepełnego (o koszt zabezpieczenia należności). Faktor musi uwzględnić to ryzyko w cenach swoich usług. Możliwe jest także zabezpieczenie się na własnej umowie ubezpieczenia należności Faktoranta.
 3. Ochrona przed ryzykiem: faktoring pełny jest  atrakcyjną opcją dla firm, które obawiają się ryzyka niewypłacalności klientów i chcą zabezpieczyć się przed utratą środków.
 4. Mniejsza kontrola nad windykacją: w przypadku faktoringu pełnego to faktor jest odpowiedzialny za windykację należności od klientów sprzedawcy faktur. To oznacza, że sprzedawca traci kontrolę nad tym procesem. W zamian za to zyskuje pewność, że otrzyma płatność, nawet jeśli klient nie ureguluje zobowiązania.

Komu opłaca się faktoring pełny w Warszawie?

Faktoring pełny z racji tego, że faktor bierze na siebie ryzyko niewypłacalności, jest nieco droższy niż niepełny. Pomimo wyższych kosztów wielu przedsiębiorcom opłaca się zlecenie takiej usługi. Kto może na tym najwięcej zyskać?

Faktoring pełny to dobre rozwiązanie dla następujących rodzajów firm.

 • Mających ubezpieczenie należności w razie niewypłacalności kontrahentów. Dzięki temu faktor zawiera porozumienie z ubezpieczycielem, przejmując obowiązki klienta z tytułu tej polisy.
 • Uzyskujących większość dochodów od jednego czy maksymalnie kilku kontrahentów. W takiej sytuacji opóźnienie zapłaty jednej faktury stanowi poważny problem dla firmy. Pełny faktoring zabezpiecza zatem jej interesy.
 • Eksportujących towary. Windykacja należności za granicą jest utrudniona. Lepiej powierzyć takie zadanie faktorowi.
 • Rozwijających się dynamicznie i często nawiązujących współpracę z nowymi kontrahentami, szczególnie zagranicznymi. Takie firmy mogą nie mieć czasu, by dokładnie sprawdzić każdego klienta, więc ponoszą wyższe ryzyko. Pełny faktoring pozwoli je zredukować.
 • Mających wielu kontrahentów niepewnych. Sytuacje, w których przedsiębiorstwo ma ograniczone zaufanie do kontrahenta, nie działają na jej korzyść i ograniczają możliwości rozwoju. Faktoring jest zatem bardzo przydatny.

Jak widać, faktoring pełny, czyli bez regresu może być bardzo przydatny dla wielu przedsiębiorców. Jeśli nie masz pewności, czy w Twoim przypadku lepiej sprawdzi się usługa z regresem, czy bez niego, skontaktuj się z nami – doradzimy. CRS z Warszawy to niezależny broker działający na rynku finansowym już 20 lat. Warto zaufać naszemu doświadczeniu.

Faktoring mieszany

Faktoring mieszany łączy w sobie cechy faktoringu z regresem i bez regresu, czyli niepełnego i pełnego. Na czym to polega w praktyce i w jakich sytuacjach warto zdecydować się właśnie na tę formę? Dowiedz się więcej na temat usługi wchodzącej w zakres oferty firmy CRS Warszawa.

Czym jest faktoring mieszany?

W ofercie CRS z Warszawy znajdziesz między innymi usługę faktoringu mieszanego. Czym on jest i co trzeba o nim wiedzieć?

Termin faktoring mieszany odnosi się do typu umowy faktoringowej, która łączy w sobie cechy zarówno faktoringu pełnego jak i wariantu bez regresu. Polega to na tym, że firma faktoringowa (faktor) i wystawca faktur (przedsiębiorca) ustalają pomiędzy sobą określone warunki dotyczące ryzyka niewypłacalności klientów i odpowiedzialności za nią.

W faktoringu mieszanym niektóre faktury lub wierzytelności mogą być objęte faktoringiem w wersji niepełnej. To oznacza, że wystawca faktur ponosi ryzyko niewypłacalności swoich klientów. Jest odpowiedzialny za zwrot środków faktorowi w przypadku problemów z płatnościami.

Jednocześnie inne faktury lub wierzytelności mogą być objęte faktoringiem bez regresu. Wówczas firma faktoringowa ponosi ryzyko niewypłacalności klientów i nie ma prawa żądać zwrotu środków od przedsiębiorcy w przypadku problemów z płatnościami.

Faktoring mieszany – Warszawa

Umowy faktoringu mieszanego charakteryzują się elastycznym podejściem, które może być dostosowane do konkretnej sytuacji przedsiębiorcy oraz do jej potrzeb i preferencji. Pozwala to na lepsze zrównoważenie korzyści i ryzyka pomiędzy przedsiębiorcą a firmą faktoringową – w zależności od konkretnych transakcji i wierzytelności objętych umową.

Zasada faktoringu mieszanego opiera się na tym, że, że faktor i faktorant (przedsiębiorca) dzielą się ryzykiem niewypłacalności kontrahenta. Faktor przejmuje je tylko do pewnej kwoty, a po jej przekroczeniu zostaje ono przeniesione na wystawcę faktur. To oznacza, że  do określonego limitu faktora i przedsiębiorcę obowiązują zasady faktoringu pełnego, a po jego przekroczeniu faktoringu niepełnego.

W praktyce wygląda to tak, że gdy kontrahent nie opłaci faktury na czas, to do określonego limitu dług pokrywany jest przez firmę faktoringową. Po przekroczeniu tego limitu, za dług odpowiada przedsiębiorca. W praktyce umowy faktoringu mieszanego są dość skomplikowane i wymagają dokładnego ustalenia warunków.

Jesteś zainteresowany taką formą wsparcia? Skontaktuj się z nami, chętnie opowiemy Ci o szczegółach współpracy.

Faktoring mieszany w Warszawie – czy warto się na niego zdecydować?

Wybór konkretnej formy faktoringu powinien być uzasadniony Twoją indywidualną sytuacją jako przedsiębiorcy. Przed podjęciem decyzji warto przeprowadzić dokładną analizę swojej działalności, klientów i wierzytelności. Należy ocenić, które faktury lub transakcje są najbardziej ryzykowne i wymagające zabezpieczenia, a które można objąć faktoringiem bez regresu.

Jeśli współpracujesz z kontrahentami, których dobrze znasz, a współpraca układa się pomyślnie, możesz rozważyć faktoring z regresem. Twoje ryzyko jest bowiem znikome.

Jeśli natomiast obawiasz się niewypłacalności klientów lub rozpoczynasz nową współpracę, wariant mieszany może lepiej się sprawdzić. Jesteś znacznie lepiej zabezpieczony przed ewentualnymi trudnościami ze strony kontrahentów.  W ten sposób częściowo przeniesiesz ryzyko na firmę faktoringową. W razie problemów z wyegzekwowaniem zapłaty nie zostaniesz zatem sam.

Ponadto faktoring mieszany może pomóc w zminimalizowaniu kosztów usługi, ponieważ firmy faktoringowe zazwyczaj pobierają wyższe opłaty za wariant bez regresu. Jeśli więc potrzebujesz szybkiego i stałego dostępu do gotówki, a obawiasz się ryzyka niewypłacalności kontrahentów, faktoring mieszany może pomóc zaspokoić Twoje potrzeby finansowe.

Faktoring mieszany, który możesz zlecić firmie CRS, to jedna z odmian usług faktoringowych, którą zdecydowanie warto rozważyć. Jeśli natomiast nie masz pewności, czy jest ona potrzebna Twojej firmie oraz masz trudności z oszacowaniem ryzyka biznesowego, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością porozmawiamy.

Faktoring — oferta

Faktoring to usługa finansowa, która polega na sprzedaży swoich nieuregulowanych faktur firmie faktoringowej w zamian za natychmiastową gotówkę. Skorzystanie z takiej opcji może dawać liczne korzyści — zależą one od indywidualnych potrzeb i sytuacji Twojej firmy. Jaką ofertę faktoringu w Warszawie wybrać i czym się kierować?

Faktoring oferta – Warszawa

Z oferty faktoringu korzystają zazwyczaj mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Jest to dla nich łatwo dostępne rozwiązanie, ponieważ nie wymaga przedstawiania bardzo obszernej dokumentacji czy historii transakcji. Oferta faktoringu w Warszawie jest skierowania do każdego przedsiębiorcy – niezależnie od branży, w jakiej działa, czy wielkości firmy.

Komu faktoring opłaca się to najbardziej? Na takiej usłudze skorzystają przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy:

 • sprzedają towary z odroczonym terminem płatności stałym kontrahentom,
 • eksportują towary za granicę,
 •  szybko i intensywnie się rozwijają i pozyskują wielu nowych klientów,
 • mają jednego lub dwóch stałych klientów, którzy generują większość zysku firmy.

Jeśli Twoja działalność wygląda podobnie, zdecydowanie warto rozważyć skorzystanie z oferty faktoringu. Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci szczegółowe warunki współpracy. Firma CRS z Warszawy jest niezależnym brokerem z 20-letnim doświadczeniem w branży finansowej.

Warto również podkreślić, że oferta faktoringu w Warszawie jest skierowana także do działalności gospodarczych mających przejściowe problemy związane z wydłużonymi terminami płatności. Takie rozwiązanie świetnie sprawdzi się w przypadku branż sezonowych, ale nie tylko.

Oferta faktoringu – dlaczego warto?

Skorzystanie z oferty faktoringu może Ci przynieść wymierne korzyści. Co można zyskać, decydując się na takie rozwiązanie?

 • Natychmiastowy dostęp do gotówki – otrzymasz środki finansowane od razu po wystawieniu faktury, bez konieczności oczekiwania na zapłatę.
 • Poprawę płynności finansowej – nie musisz czekać na wypłacenie zamrożonych środków, które możesz od razu inwestować i wydawać na bieżącą działalność.
 • Ochronę przed ryzykiem niewypłacalności klientów – firma faktoringowa podejmuje ryzyko niewypłacalności klientów (w zakresie zapisanym w umowie). Możesz zdecydować się na faktoring z regresem lub bez – w zależności od tego, jaki stopień ryzyka jest dla Ciebie akceptowalny.
 • Usprawnienie zarządzania finansami – faktoring może Ci dostarczać regularne raporty i ułatwić śledzenie przepływu gotówki, które usprawnią planowanie strategiczne w różnych sektorach firmy.

Główną zaletą korzystania z oferty faktoringu jest przede wszystkim szybka poprawa płynności finansowej. Trzeba mieć świadomość, że niektóre firmy nie mają dostępu do pieniędzy zamrożonych na fakturze nawet przez kilka miesięcy. To bardzo długi czas, który nie działa na korzyść żadnej działalności gospodarczej. Usługa faktoringu ochroni Cię przed skutkami zatorów płatniczych.

Kolejnym atutem jest prostota całego procesu. Z oferty faktoringu mogą skorzystać nawet te firmy, które nie zbudowały jeszcze wystarczającej wiarygodności kredytowej, na przykład zbyt krótko działają na rynku. Procedury nie są skomplikowane i nie wymagają badania historii zadłużenia – to ich spory atut.

Faktoring w Warszawie – cena

Cena faktoringu w Warszawie zależy do wielu czynników. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, jaki rodzaj usługi Cię interesuje. Koszt jest również kształtowany przez:

 • liczbę kontrahentów, którzy mają zostać objęci faktoringiem,
 •  liczbę faktur gotowych do sfinansowania,
 • wielkości obrotu mającego być przedmiotem finansowania 
 •  wiarygodność kredytową twoich klientów oraz ryzyko ich niewypłacalności.

Faktoring kosztuje – to nie ulega wątpliwości, jednak liczne korzyści, które daje, bardzo często znacząco przewyższają poniesione koszty.

Poprawa płynności finansowej to jeden z wielu aspektów, dla którego warto zdecydować się na skorzystanie z oferty faktoringu. Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami i sprawdź, jakie wymierne zyski są w Twoim zasięgu.

Skontaktuj się z naszymi przedstawicielami