ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI

Pojęcie, a raczej konieczność dla firm i przedsiębiorców, którzy w swojej działalności korzystają z odroczonego terminu płatności. Jeżeli odbiorcy korzystają z najtańszego kredytu na rynku warto zaimplementować w swojej działalności system zarządzania należnościami. System taki należy dopasować do swojego profilu. Zwykle zawarte są tu stałe elementy. Z naszej praktyki pomagamy dobrać odpowiedni wachlarz działań.

1. Działania prewencyjne: rozpoznanie klienta poprzez ogólnie dostępne informacje z rynku, działu sprzedaży, wspólnych klientów, zewnętrznych źródeł jak raporty handlowe;

2. Ubezpieczenie należności: dobór odpowiedniej polisy w oparciu o fakty dot. wielkości odbiorców, terminów płatności, doświadczeń z przeszłości;

3. Windykacja należności: dobór optymalnych rozwiązań i narzędzi związanych z rodzajem dłużników, procedury windykacyjne – ustalenie i wdrożenie. Współpraca z obecną kancelarią a system windykacji?

4. Rozwiązania z zakresu faktoringu; dobór odpowiedniego rodzaju faktoringu do prowadzonej działalności i aktualnych potrzeb.