Our offer

Factoring

Factoring is the ability to obtain funds immediately after the issuance of an invoice, without waiting for the payment deadline to come.

Unlike a loan, it does not require the so-called hard collateral (mortgage on real estate, liens on fixed assets and inventory, blocking of funds in the account), keeping an eye on the repayment dates of installments, because it "pays itself" through financed customers.

Factoring can also be obtained:

  • Start-up companies without creditworthiness
  • Companies with used creditworthiness
  • Companies that have arrears in Social Security and the US

Factoring provides an opportunity for competitive advantage, as the seller can offer longer payment terms to customers without worsening its liquidity. In addition, it guarantees the financial stability of the company and diversifies financial service providers, following the principle that it is better to stand on three legs than two (credit, leasing).

Customers choosing to work with us can be sure that the process of selecting a factor will be carried out in a fast and professional manner. For our clients, we search for products that will have the best application and will be the right solution in a given situation. We save our clients' time by getting directly involved in the transaction process.

INCOMPLETE FACTORING

Incomplete factoring (with recourse) - the assignment of receivables does not include the assumption of the risk of insolvency of the debtor to the factor. It is a short-term loan taken by the factor, when, if the debtor fails to pay, he must do so to the factor. This form of factoring should primarily be used in financing trade credit granted by the supplier to trustworthy customers, when extended payment terms are due to the specifics of the business. The factor is liable to the factor and must keep this in mind when applying for non-complete factoring, as he is burdened with the consequences of not paying the amount of the receivable on time.

FULL FACTORING

Full factoring (without recourse) - with the assignment of receivables, the risk of insolvency of the debtor is transferred to the factor, in case the debtor is unable to pay the receivables, the factor has no recourse against the seller of receivables. This form of factoring is advantageous for the seller of receivables, because after the sale of goods or services to the debtor, the factor immediately has the funds at its disposal and gets rid of the liability for the possible insolvency of the debtor. The burden of responsibility for the debtor's insolvency rests with the factor, who, with this form of factoring, mainly analyzes the debtor's financial situation as an obligor. When using this form of factoring, the factor may use the factor's receivables insurance or use its insurance policy.

MIXED FACTORING

Mixed factoring - is a combination of partial and full factoring. The factor has the responsibility and the factor assumes the risk of liability of the debtor only up to a certain amount. This solution is a distribution of liability between the factor and the factor, where some of the debtors are covered by recourse, and the factor takes responsibility for the rest.

Ubezpieczenie należności

Ubezpieczenie należności oraz ubezpieczenie kredytu kupieckiego jest jednym z elementów Zarządzania Ryzykiem.

Głównym celem ubezpieczenia wierzytelności pieniężnych jest ochrona Ubezpieczonego przed brakiem zapłaty ze strony jego odbiorców.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego zapewnia ochronę w przypadkach:

Robimy to, czego nie robią inni – każdą sytuację traktujemy indywidualnie i priorytetowo. Pomagamy podnieść się po potknięciach, oferujemy pomocną dłoń.Nie korzystamy z jednego szablonu dopasowanego do wszystkich spraw, bo taki nie istnieje. Dlatego podstawą naszych działań jest zawsze indywidualny kontakt z wierzycielem i dłużnikiem (lub z dłużnikami). Właściwe zrozumienie takiego problemu pozwala dobrać optymalny zestaw narzędzi, które umożliwia znalezienie rozwiązania najlepszego dla wszystkich.

Windykacja należności

Każda sytuacja jest inna, dlatego zestaw narzędzi i starannie zaprojektowanych działań dopasowujemy precyzyjnie do każdej sprawy.

Zawsze wychodzimy z założenia, że sukces naszego Klienta jest naszym sukcesem. Dlatego nie pobieramy żadnych opłat wstępnych na początku współpracy.

Windykacja polubowna (przedsądowa)

Robimy to, czego nie robią inni – każdą sytuację traktujemy indywidualnie i priorytetowo. Pomagamy podnieść się po potknięciach, oferujemy pomocną dłoń.Nie korzystamy z jednego szablonu dopasowanego do wszystkich spraw, bo taki nie istnieje. Dlatego podstawą naszych działań jest zawsze indywidualny kontakt z wierzycielem i dłużnikiem (lub z dłużnikami). Właściwe zrozumienie takiego problemu pozwala dobrać optymalny zestaw narzędzi, które umożliwia znalezienie rozwiązania najlepszego dla wszystkich.

Windykacja komornicza

Z naszej wiedzy i wsparcia możesz skorzystać również wtedy, gdy masz już prawomocny tytuł wykonawczy. Nie widzisz możliwości skutecznego egzekwowania swoich należności? Nie potrafisz porozumieć się z komornikiem? Pomożemy Ci – windykacja spraw po nakazowych jest jedną z naszych specjalności. Dysponujemy zestawem sprawdzonych narzędzi, które umożliwią osiągnięcie tego celu.

Windykacja sądowa

Wspieramy naszych Klientów w każdej sytuacji – również wtedy, gdy windykacja polubowna nie przynosi pożądanych efektów. Optimal Balance może w Twoim imieniu sięgnąć po inne możliwości, które pozwolą rozwiązać problem tj. egzekucje komornicze lub rozprawy sądowe.

Get in touch with our representatives

By clicking "Accept", you agree to store cookies on your device to improve site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. Please see our Privacy Policy for more information.
Your prefferences have been saved