Our offer

Business reports

Business reports consist of company data together with its rating, financial data, personal connections of its owners, board members, board of directors,  payment morality index, register data. 

Having the knowledge about our client’s company together with its management process we organize tenders and advise on cooperation with business intelligence agencies. Our aim is to optimize costs and provide the most qualitative and quantitative solutions.  

Business intelligence agencies provide qualified databases which are used mostly by sales departments. They help to develop domestic and/or export sales.

Raporty handlowe zawierają dane finansowe, informacje dotyczące powiązań osobowych właścicieli, członków zarządu, rad nadzorczych. Możemy również znaleźć tam informację o ewentualnych dochodzeniach należności i moralności płatniczej.

Dysponując wiedza o specyfice działalności naszego Klienta oraz wiedzy z jakich narzędzi w procesie zarządzania należnościami korzysta, organizujemy przetargi oraz doradzamy zakres współpracy z wywiadowniami. Naszym celem jest optymalizacja kosztów i dostarczenie maksymalnie wydajnych jakościowo i ilościowo rozwiązań.

Wywiadownie dostarczają także kwalifikowane bazy danych. Wykorzystywane są głównie przez jednostki sprzedażowe naszych Klientów w celu rozwoju sprzedaży krajowej czy też eksportowej.

Oferta - raporty handlowe

Get in touch with our representatives