Nasza oferta

Ubezpieczenie należności

Jak działamy?

  1. Udzielenie pełnomocnictwa i przygotowanie ofert
  2. Zawarcie umów
  3. Obsługa polisy
  4. Wsparcie w zakresie windykacji zewnętrznej i usług prawnych

Ubezpieczenie należności oraz ubezpieczenie kredytu kupieckiego jest jednym z elementów Zarządzania Ryzykiem. Głównym celem ubezpieczenia wierzytelności pieniężnych jest ochrona Ubezpieczonego przed brakiem zapłaty ze strony jego odbiorców. 

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego zapewnia ochronę w przypadkach:

  • prawnie stwierdzonej niewypłacalności (zdarzenia prawne m.in. upadłość likwidacyjna, upadłość układowa, postępowanie sanacyjne, orzeczenie komornika o bezskutecznej egzekucji
  • zwłoki (tzw. przewlekła zwłoka) w regulowaniu zobowiązań (dłużnik prowadzi działalność, ale nie reguluje swoich zobowiązań);
  • w przypadku krajów Europy wschodniej lub innych krajów o podwyższonym ryzyku ekonomiczno-politycznym; ryzyko siły wyższej (wojna, kataklizm wywołany przez siły natury), ryzyko polityczne

Dodatkowymi korzyściami z posiadania ubezpieczenia należności są:

  • informacja o kontrahentach – monitoring prowadzony przez ubezpieczyciela, współpraca z wyspecjalizowanymi analitykami
  • dochodzenie należności – szczególnie ważne przy sprzedaży eksportowej, gdzie każdy kraj ma swoje własne regulacje dotyczące działań windykacyjnych
  • umowy ubezpieczenia mogą być również elementem zabezpieczenia finasowania zewnętrznego (bankowego jak i poza bankowego – cesja z prawa do odszkodowania na rzecz instytucji finansującej)

Ubezpieczenie należności staje się coraz ważniejsze w czasie pandemii.Wspomina o tym Puls Biznesu w artykule: „Ubezpieczenie należności, eksporterzy tracą spadochron!” 

Ubezpiecz należności i zapewnij stabilność prowadzonego biznesu!

Oferta - ubezpieczenie należności

Ubezpieczenie należności

Ubezpieczenie należności oraz ubezpieczenie kredytu kupieckiego jest jednym z elementów Zarządzania Ryzykiem.

Głównym celem ubezpieczenia wierzytelności pieniężnych jest ochrona Ubezpieczonego przed brakiem zapłaty ze strony jego odbiorców.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego zapewnia ochronę w przypadkach:

Robimy to, czego nie robią inni – każdą sytuację traktujemy indywidualnie i priorytetowo. Pomagamy podnieść się po potknięciach, oferujemy pomocną dłoń.Nie korzystamy z jednego szablonu dopasowanego do wszystkich spraw, bo taki nie istnieje. Dlatego podstawą naszych działań jest zawsze indywidualny kontakt z wierzycielem i dłużnikiem (lub z dłużnikami). Właściwe zrozumienie takiego problemu pozwala dobrać optymalny zestaw narzędzi, które umożliwia znalezienie rozwiązania najlepszego dla wszystkich.

Windykacja należności

Każda sytuacja jest inna, dlatego zestaw narzędzi i starannie zaprojektowanych działań dopasowujemy precyzyjnie do każdej sprawy.

Zawsze wychodzimy z założenia, że sukces naszego Klienta jest naszym sukcesem. Dlatego nie pobieramy żadnych opłat wstępnych na początku współpracy.

Windykacja polubowna (przedsądowa)

Robimy to, czego nie robią inni – każdą sytuację traktujemy indywidualnie i priorytetowo. Pomagamy podnieść się po potknięciach, oferujemy pomocną dłoń.Nie korzystamy z jednego szablonu dopasowanego do wszystkich spraw, bo taki nie istnieje. Dlatego podstawą naszych działań jest zawsze indywidualny kontakt z wierzycielem i dłużnikiem (lub z dłużnikami). Właściwe zrozumienie takiego problemu pozwala dobrać optymalny zestaw narzędzi, które umożliwia znalezienie rozwiązania najlepszego dla wszystkich.

Windykacja komornicza

Z naszej wiedzy i wsparcia możesz skorzystać również wtedy, gdy masz już prawomocny tytuł wykonawczy. Nie widzisz możliwości skutecznego egzekwowania swoich należności? Nie potrafisz porozumieć się z komornikiem? Pomożemy Ci – windykacja spraw po nakazowych jest jedną z naszych specjalności. Dysponujemy zestawem sprawdzonych narzędzi, które umożliwią osiągnięcie tego celu.

Windykacja sądowa

Wspieramy naszych Klientów w każdej sytuacji – również wtedy, gdy windykacja polubowna nie przynosi pożądanych efektów. Optimal Balance może w Twoim imieniu sięgnąć po inne możliwości, które pozwolą rozwiązać problem tj. egzekucje komornicze lub rozprawy sądowe.

Skontaktuj się z naszymi przedstawicielami