Nasuwa się pytanie, czy rozkwit sektora metali, które są wykorzystywane do produkcji elektrycznych pojazdów dalej będzie utrzymywał się na tak wysokim poziomie. Jak wynika z badań Coface metale takie jak, kobalt, lit oraz miedź stały się głównym elementem w rewolucji, jaką przechodzi obecnie przemysł motoryzacyjny. Jak informuje Towarzystwo Ubezpieczeniowe, obecnie jest zaburzona równowaga między popytam a podażą. Powoduje to wzrost cen pomimo, iż udział pojazdów elektrycznych na rynku jest niewielki. Analiza Coface nie wskazuje na istotne zmiany w tych tendencjach. 

Magdalena Zielonka

Źródło: https://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe/Czy-nagly-rozkwit-sektora-metali-wykorzystywanych-do-produkcji-pojazdow-elektrycznych-bedzie-trwal