DATA PUBLIKACJI:
10/04/2022
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Michał Pietrucin

Lawina upadłości i restrukturyzacji nie do zatrzymania?

Świecące znaki zapytania

W pierwszej połowie 2019 roku jak przedstawia Coface, liczba upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce wyniosła 467. Z danych historycznych wynika jest to ta sama ilość co w ubiegłym roku. Ponad połowa to ogłoszone upadłości. Największe skoki odnotowane zostały w transporcie oraz handlu. Natomiast poprawa została zauważona w produkcji, budownictwie oraz usługach. Oznacza to, że produkcja nie jest już liderem na liście upadłości i restrukturyzacji, dogonił ją handel. Według badań Coface, branża transportowa dostarcza zdecydowanie najdłuższych opóźnień w płatnościach

Liczba postanowień o upadłości i restrukturyzacji jest dokładnie taka sama jak w pierwszej połowie 2018 roku. Teoretycznie liczba upadłości zmalała o 3,3%, natomiast wzrosła liczba wykorzystywania działań naprawczych, pomagających wrócić przedsiębiorstwom do stabilnej sytuacji na rynku. Prognoza Coface zapowiada wzrost łącznej liczby postępowań o 5% w bieżącym roku.

Polska w zmaganiach ze spowolnieniem gospodarczym w strefie euro radzi sobie stosunkowo nienagannie. Polski eksport stanowi istotne wsparcie, jednakże wciąż zmniejszający się popyt globalny, będzie w końcu odczuwalny wśród eksporterów. Upadłości i restrukturyzacje na rynkach zagranicznych już wpływają odczuwalnie na eksport.

W biegu ciągłych zmian trzymamy rękę na pulsie i dbamy o dobro naszych Klientów oraz monitorujemy wydarzenia na rynku polskim, a także za granicą.

Magdalena Zielonka