DATA PUBLIKACJI:
11/27/2022
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Magdalena Zielonka

Aktualizacja informacji

Ikona - informacja

Kolejni ubezpieczyciele należności prezentują swoje podejście do ochrony należności podmiotów w krajach objętych konfliktem zbrojnym. Poniżej przedstawiamy Państwu podejście firmy Atradius:

Chcemy zapewnić Państwu możliwość prowadzenia bezpiecznej działalności handlowej, o ile jest to nadal konieczne i dopuszczalne w świetle obowiązujących sankcji. W związku z obecnymi okolicznościami wysokość limitu kredytowego zostanie obniżona do wysokości kwot pozostających do spłaty. Po obniżeniu przez nas wysokości limitu kredytowego do aktualnej kwoty salda, w celu zabezpieczenia odpowiedniej ochrony dla nowych dostaw do Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, wymagana będzie nasza pisemna zgoda. W celu uzyskania zgody na nowe dostawy będziemy wymagać od Państwa następujących informacji: 

– Numer polisy 

– Nazwa i numer odbiorcy 

– Kwota dostawy  

– Rodzaj towarów i potwierdzenie, że towary nie są objęte żadnymi sankcjami ani restrykcjami 

– Potwierdzenie, że Państwa kontrahent(ci) mają alternatywny sposób płatności, jeśli ich bank jest dotknięty sankcjami lub restrykcjami SWIFT.”

Czyli ubezpieczyciel ten podtrzymuje ochronę na dalsze dostawy pod warunkiem uzyskania jego zgody i spełnieniu warunków sankcyjnych:

Jak zapewne Państwo wiedzą, nałożono wiele sankcji, nie tylko na osoby fizyczne i firmy, ale także na niektóre towary i sektory; spodziewamy się dalszych sankcji w przyszłości. Ponieważ wiele banków Federacji Rosyjskiej zostało objętych sankcjami lub odłączonych od systemu SWIFT, dokonywanie płatności za towary może okazać się jeszcze bardziej problematyczne. Będziemy nadal uważnie analizować każdą sankcję pod kątem działań w zakresie zarządzania ryzykiem, oraz pod kątem jej wpływu na ochronę ubezpieczeniową. 

Mimo tych ograniczeń jednak zaskakująca jest wola utrzymania ochrony ubezpieczeniowej. Jak będzie wyglądała w rzeczywistości – zobaczymy. Niezależnie od wszystkiego zachęcamy Państwa do niezwykłej ostrożności, tym bardziej, że sytuacja jest bardzo dynamiczna.”