DATA PUBLIKACJI:
12/05/2023
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Karol Marciniak

Czym jest gwarancja ubezpieczeniowa?

gwarancja ubezpieczeniowa

Chcesz zwiększyć możliwości swojego przedsiębiorstwa w zakresie realizacji kontraktów? Zastanawiasz się, jak uniknąć blokowania środków? Odpowiedzią może być gwarancja ubezpieczeniowa. Wyjaśniamy, co to takiego i w jaki sposób może pomóc Twojej firmie.

Gwarancja ubezpieczeniowa – co to jest?

Gwarancja ubezpieczeniowa jest jednym z narzędzi wykorzystywanych przy zabezpieczaniu kontraktów. Jest to rodzaj trójstronnej relacji pomiędzy zleceniodawcą gwarancji (czyli dłużnikiem), jej beneficjentem (wierzycielem) a zakładem ubezpieczeń (gwarantem). Zakład ubezpieczeń w ramach zawartej umowy gwarantuje wypłatę na rzecz beneficjenta określonej w dokumencie sumy pieniędzy w razie niewywiązania się dłużnika ze swoich zobowiązań. Tym samym gwarancje ubezpieczeniowe zapewniają wierzycielom pewność wypłaty określonego świadczenia, a ubezpieczonym pozwalają potwierdzić zdolność firmy do realizacji kontraktu bez konieczności blokowania własnych środków pieniężnych przedsiębiorstwa.

Gwarancje ubezpieczeniowe – rodzaje

Gwarancje ubezpieczeniowe mogą być stosowane w wielu sytuacjach, chociaż najczęściej kojarzą się z zabezpieczaniem kontraktów. Jakie są rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych?

 • Gwarancja należytego wykonania kontraktu – jeden z najczęściej stosowanych rodzajów, służący do zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań. Zamawiający otrzymuje zapłatę w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez wykonawcę, a ten nie musi angażować własnych środków na zapewnienie kontrahentowi gwarancji.
 • Gwarancja zapłaty wadium – używana jako jedna z form wniesienia wadium w przypadku przetargu. W tej sytuacji gwarant zobowiązuje się do zapłaty sumy pieniędzy określonej w gwarancji na rzecz zamawiającego, czyli organizatora przetargu. Tym samym ubezpieczony nie musi wpłacać wadium z własnych pieniędzy.
 • Gwarancja usunięcia wad i usterek – zabezpiecza roszczenia beneficjenta wynikające z gwarancji jakości oraz tytułu rękojmi za wady udzielonej przez wykonawcę. Jeśli wykonawca nie usunie wad lub usterek, gwarancja ubezpieczeniowa zapewnia wypłatę środków. Ten rodzaj gwarancji ubezpieczeniowej jest stosowany przede wszystkim w branży budowlanej.
 • Gwarancja zwrotu zaliczki – wypłata sumy gwarancyjnej następuje w przypadku, gdy wykonawca wykorzysta uzyskaną zaliczkę niezgodnie z przeznaczeniem. Zabezpiecza to ubezpieczonego na wypadek konieczności przeznaczenia otrzymanej zaliczki na inne cele.
 • Gwarancja płatnicza – zabezpiecza spłatę zobowiązania płatniczego. Chroni zatem interes kontrahenta na wypadek niewywiązania się z obowiązku płatności. Jest dość rzadko stosowana i trudno dostępna.

Wymienione przykłady to tylko kilka spośród wszystkich rodzajów gwarancji ubezpieczeniowych.

Dlaczego warto stosować gwarancje ubezpieczeniowe?

Dlaczego warto wykorzystywać gwarancje ubezpieczeniowe? Niesie to za sobą szereg korzyści, nie tylko tych związanych z brakiem konieczności angażowania własnych środków w rozmaite przedsięwzięcia. Gwarancja zapewnia również dłużnikowi możliwość potwierdzenia zdolności firmy do realizacji kontraktu oraz podniesienia jej wiarygodności. Warto bowiem nadmienić, że przy zawieraniu umowy gwarant analizuje ryzyko związane z przedsięwzięciem objętym gwarancją, a tym samym bierze pod lupę między innymi wypłacalność dłużnika i jego przygotowanie pod względem technicznym czy też strukturalnym. Tym samym gwarancje ubezpieczeniowe służą nie tylko zabezpieczeniu interesów inwestora, ale także potwierdzeniu wiarygodności kontrahenta. Co to oznacza dla dłużnika? Zdobywanie wartościowych kontraktów z dużymi partnerami staje się znacznie łatwiejsze. Jednocześnie gwarancje pozwalają wykorzystywać własne środki przedsiębiorstwa na inne cele, ułatwiając rozwój biznesu na wielu płaszczyznach.

Gwarancja ubezpieczeniowa – korzyści

Podsumowując, gwarancje ubezpieczeniowe:

 • pozwalają uniknąć angażowania i blokowania własnych środków pieniężnych przez wykonawcę,
 • zwalniają wykonawcę ze stosowania innych zabezpieczeń realizacji kontraktu,
 • nie obciążają linii kredytowej przedsiębiorcy (w odróżnieniu od gwarancji bankowych),
 • mogą być wykorzystywane w różnych sektorach gospodarki, w kontraktach krajowych i zagranicznych,
 • zwiększają wiarygodność wykonawcy przy realizacji kontraktów,
 • zwiększają płynność finansową przedsiębiorcy.

Co więcej, koszt pozyskania gwarancji jest często dużo niższy niż w przypadku innych form finansowania (na przykład kredytu obrotowego). Właśnie dlatego jest to rozwiązanie, które pozwala generować oszczędności i sprawniej realizować rozmaite przedsięwzięcia.

Jak uzyskać gwarancję ubezpieczeniową?

Proces uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej może się różnić w zależności od ubezpieczyciela, ale zwykle można go podzielić na kilka etapów.

 1. Kontakt z brokerem – na tym etapie zapoznajemy się z potrzebami i dokonujemy wstępnej analizy.
 2. Dostarczenie dokumentów i analiza ryzyka – specjaliści firmy ubezpieczeniowej oceniają wiarygodność zleceniodawcy na podstawie dostarczonych dokumentów i danych.
 3. Decyzja i warunki – po uzyskaniu pozytywnej decyzji gwarancyjnej zleceniodawca zapoznaje się z zaproponowanymi warunkami finansowymi i draftem gwarancji.
 4. Podpisanie umowy – w przypadku zaakceptowania warunków dochodzi do podpisania umowy i uruchomienia linii gwarancyjnej.
 5. Wystawienie gwarancji zgodnie ze złożonym przez zleceniodawcę wnioskiem.

W ramach raz uruchomionej linii gwarancyjnej mogą być uruchamiane również kolejne gwarancje. Opisaną powyżej procedurę wraz z analizą wiarygodności i oceną ryzyka trzeba zatem przejść tylko raz.

Gwarancja ubezpieczeniowa – Warszawa i inne miasta

Jak uzyskać gwarancje ubezpieczeniowe dla swojego przedsiębiorstwa? W tym celu warto się zwrócić do sprawdzonej i doświadczonej firmy specjalizującej się w tego typu usługach. Credit Risk Solution z Warszawy to niezależny broker specjalizujący się w zarządzaniu należnościami. Ponad 20 lat doświadczenia na polskim rynku potwierdza jego wiarygodność, profesjonalizm i kompetencje. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej w Warszawie, czy w innym mieście na terenie Polski, Credit Risk Solution ma rozwiązanie dla Ciebie. Wystarczy się skontaktować z przedstawicielem firmy w celu otwarcia linii gwarancyjnej. Zapraszamy!