DATA PUBLIKACJI:
11/15/2022
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Michał Pietrucin

Zmniejszenie liczby niewypłacalnych przedsiębiorstw

Problem Rozwiązanie

Od stycznia do września 2021 roku liczba niewypłacalności polskich przedsiębiorstw rosła w zatrważającym tempie. Wzrost ten osiągnął aż 131%. Na uwadze trzeba mieć, że ustawa covidowa przyczyniła się do wzrostu tych postępowań. 

Postępowania te nie muszą być zatwierdzane przez sądy. Wystarczy, że dłużnik dokona jedynie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, po czym w ciągu 4 miesięcy jest zobowiązany do przeprowadzenia takiego postępowania. Obecnie liczba uproszczonych postępowań sięga 66% łącznej liczby postępowań. Typowe postępowania upadłościowe wyniosły 27% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. 

Źródło: https://ceo.com.pl/zmniejsza-sie-liczba-niewyplacalnych-przedsiebiorstw-33629