DATA PUBLIKACJI:
10/12/2022
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Michał Pietrucin

Wzrost liczby upadłości

Wzrost akcji

Z raportów KUKE dowiadujemy się o wzroście liczby upadłości o 16,7% r/r, czyli aż 49 przedsiębiorstw w maju 2020. Zdecydowanie nie był to wesoły miesiąc. Jest to spory wzrost biorąc pod uwagę kwiecień bieżącego roku, w którym liczba upadłości była o ponad połowę mniejsza (o 63,3%). Natomiast liczba restrukturyzacja sięgnęła 37, czyli o 48% więcej niż miesiąc wcześniej i o 8,8% więcej niż rok temu.

Jak powiedział prezes KUKE, gdy w maju ruszyła cała praca, normalny tryb, zwiększył się wskaźnik liczby niewypłacalności. Jednakże w dalszym ciągu trudno jest ocenić całkowite starty jakie przyniósł koronawirus. Jeszcze długo będzie trwało ich szacowanie. Obecnie wiele przedsiębiorstw korzysta z różnych instrumentów jakie oferują Towarzystwa przykładowo GAP EX, GAP EX+. Co oznacza, że na razie nie jesteśmy w stanie ocenić, które przedsiębiorstwa wyjdą z kryzysu obronną ręką, a które niestety przegrają.

Z informacji KUKE czytamy, że płynność w płaceniu przez kontrahentów klientom nie uległa jakiemuś znacznemu pogorszeniu. Dokładnie tak samo jest ze szkodowością. Jednakże jak wiemy taki efekt może ulec pogorszeniu w przyszłych okresach, kiedy powoli zaczną wygasać wszelkie pomoce serwowane przez rząd. Możliwe, że jest to cisza przed burzą.

Podsumowując liczba postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sumie osiągnęła 86 przypadków. Co pokazuje wzrost o 56,3% w skali miesiąca oraz 13,2% w skali roku.

Magdalena Zielonka