Od stycznia do czerwca 2020 roku sądy ogłosiły aż 295 postanowień upadłościowych. Licząc postępowania restrukturyzacyjne liczba upadłości sięga aż 455 firm. Najbardziej dotknięty sektor to sektor produkcji przemysłowej, w którym liczba upadłości wzrosła o 5%. Około 40% wzrost liczby upadłości notuje się w rolnictwie.
Co jest dość zaskakującym zjawiskiem, biorąc pod uwagę wpływ koronawirusa, branża handlowa zanotowała spadek liczby upadłości polskich firm. Wydawałoby się, że jest to branża wysokiego ryzyka. A spadek upadłości wyniósł aż 25%. Podobnie jest z branżą budowlaną, w której spadek wyniósł 17% oraz w spedycji – 6%.
Na razie o wpływie pandemii na polską gospodarkę możemy powiedzieć jedynie, że… nic nie wiemy. Wciąż tkwimy w jego centrum i jesteśmy świadkami i uczestnikami zmian przez wirusa dokonywanymi. Nie również kiedy będziemy mogli przystąpić do podsumowania strat jakie przyniósł COVID-19.

Gorąco zachęcamy do przeczytania poniższego artykułu, który rozwija powyższe informacje.
https://www.bisnode.pl/wiedza/newsy-artykuly/upadlosci-firm-w-polsce-w-pierwszym-polroczu-2020/

Magdalena Zielonka