DATA PUBLIKACJI:
12/09/2022
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Magdalena Zielonka

Upadłości firm brytyjskich 2022

Deflacja

Wzrost upadłości w stosunku do II Q 2021 r. wrósł o 81% w stosunku tego same kwartału w poprzednim roku i 13% w stosunku do poprzedniego kwartału. Wynik ten jest liczbowo największy od III Q 2009 r. w 2020 roku była ujemna dynamika upadłości firm brytyjskich. Natomiast już w 2021 roku zauważono stały wzrost liczby nowych upadłości.  

Jak sytuacja wygląda w liczbach?

II Q 2022 roku – 5 629 upadłości biznesowych 

Jaka jest prognoza?

Jak informuje nas Atradius Collections, druga połowa 2022 roku dalej będzie przynosiła nowe upadłości. Spowolnienie nastąpi dopiero w latach 2023 i 2024. 

Bacznie przyglądamy się wszelkim analizom i prognozom. 

Pamiętajcie, aby uniknąć braku płynności finansowej, zgłoś się do nas i ubezpiecz swoje należności. Pomożemy w każdym aspekcie ich zabezpieczania. 

Zespół CRS