GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Gwarancja ubezpieczeniowa jest bardzo dobrym instrumentem, który umożliwia naszym Klientom wykonanie wielu kontraktów bez konieczności blokowania środków pieniężnych. W ramach umowy gwarancyjnej ubezpieczyciel dokona wypłaty beneficjentowi określonych w umowie kwot, w przypadku gdy Ubezpieczający nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.


Pomagamy naszym Klientom w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania oraz wynegocjowania linii gwarancyjnej, która umożliwia sprawne udzielanie niezbędnych gwarancji ubezpieczeniowych.

Najczęściej wykorzystywane gwarancje ubezpieczeniowe:

 • gwarancja zapłaty wadium
 • gwarancja należytego wykonania kontraktu
 • gwarancja usunięcia wad i usterek
 • gwarancja zwrotu zaliczki

Gwarancje płatnicze – w odróżnieniu od wyżej wymienionych, mają na celu zabezpieczenie spłaty zobowiązania płatniczego. Rzadko stosowane z racji ograniczonej dostępności tego rodzaju produktów oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe- prosimy o kontakt z nami !

 

Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne. Prosimy o kontakt z nami w celu omówienia oferty na pozostałe rodzaje ubezpieczeń. Chętnie omówimy Państwa potrzeby oraz przygotujemy oferty spośród wielu rodzajów ubezpieczeń takich jak:

 • Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw.
 • Ubezpieczenie utraty zysku i/lub kosztów stałych jako uzupełnienie
 • ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw.
 • Ubezpieczenie maszyn i sprzętu od awarii.
 • Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych.
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
 • Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej:
  • Przedsiębiorstw,
  • Władz spółki,
  • przewoźnika drogowego i spedytora.
 • Ubezpieczenia transportowe.
 • Ubezpieczenia komunikacyjne obowiązkowe i dobrowolne.