DATA PUBLIKACJI:
10/04/2022
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Michał Pietrucin

Rola Afryki

Żyrafa w afryce

Afryka jest perspektywicznym rynkiem, ale jak twierdzi KUKE jeszcze nie jest doceniany. Spojrzenie to bierze pod uwagę naszych polskich eksporterów, którzy obecnie nie odnoszą na tym terenie ogromnych sukcesów. Według danych podawanych przez Towarzystwo dowiadujemy się, iż nasz eksport do Afryki sięga zalewie ponad 1 procent całości eksportowanych dóbr. Ciekawostką wartą zapamiętania jest fakt, że Europa jest na czele w afrykańskim imporcie. Ale nie oznacza to wyłączności, ponieważ dużą konkurencją stają się Chiny, które zarazem inwestują duży majątek w krajach Afryki.

KUKE przedstawia kraje o największym potencjale wzrostu, a należą do niech między innymi RPA, Kenia oraz Nigeria. ONZ szacuje, że Nigeria w 2050 roku może stać się trzecim co do najludniejszych krajów świata. Co może przyczynić się do powstawania nowych miejsc pracy jak i powiększania się roli biznesu w krajach afrykańskich. Warto wspomnieć, iż Afryka jest najmłodszym demograficznie kontynentem w dziejach świata.

Magdalena Zielonka

http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/kuke-afryka-to-perspektywiczny-rynek-ale-jeszcze-nie-doceniany,173985.html