DATA PUBLIKACJI:
10/04/2022
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Michał Pietrucin

Rekordy w niewypłacalności polskich firm

Upływający czas

Euler Hermes w swoich badaniach niewypłacalności polskich firm mówi o 285 przypadkach niewypłacalności w I kwartale bieżącego roku. Wzrosły one o 10% w stosunku do 2018 roku. Od czterech lat wciąż wzrasta liczba firm borykających się z podobnymi problemami. Najbardziej zagrożonymi niewypłacalnością sektorami były: budownictwo, handel i usługi (67 firm w I kwartale bieżącego roku) oraz sektor produkcyjny (69 firm w I kwartale bieżącego roku).
Niewypłacalności powodują brak możliwości regulowania należności wobec dostawców. Może to doprowadzić do ogłoszenia upadłości firmy bądź konieczności zastosowania form postępowania restrukturyzacyjnego.

Wielkopolskie firmy płacą najlepiej

Program Analiz Należności Euler Hermes przedstawia, iż wielkopolskie firmy trzymają jeden z lepszych poziomów płatności za swoje należności. Liczba przeterminowanych niewypłacalności (o ponad 120 dni po terminie) w lutym wyniosła o połowę mniej, niż w innych województwach. Z Programu Analiz wynika, iż:

  1. średni termin płatności po jakim odbiorcy z dwunastu województw wypłacali należności wynosił mniej niż 80 dni (termin obiegu należności jest na wysokim poziomie)
  2. firmy wielkopolskie generują najkrótsze opóźnienia w regulacji należności w Polsce- średnio zaledwie 13 dni po upływie terminu,
  3. przeterminowane należności (w wysokości 120 dni od wyznaczonego terminu płatności) zdarzają się bardzo rzadko
https://info.eulerhermes.com/index.php/email/emailWebview