DATA PUBLIKACJI:
10/04/2022
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Michał Pietrucin

Prognozy upadłości i restrukturyzacji na 2019 rok

Scrabble - ryzyko

Upadłości i restrukturyzacje w Polsce pozostają ciągle w trendzie wzrostowym. W minionym roku
łączna liczba upadłości wynosiła 1081 podmiotów. Prognozy na 2019 rok przewidują wzrost upadłości na poziomie 11%, co oznacza, że prawdopodobnie 1200 przedsiębiorstw narażonych będzie na  ogłoszenie  upadłości lub przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych.

Główną przyczyną takich prognoz jest osłabienie tępa wzrostu gospodarczego Polski. Oficjalne dane dotyczące produkcji przemysłowej wskazują na to, że tempo wzrostu PKB w bieżącym roku może być niższe o 4%. Na arenie międzynarodowej pojawiają się wszelakie komplikacje. Chociażby brexit, który przyniesie widoczne zmiany dla polskich eksporterów. Również rynek niemiecki niesie pewne zagrożenia dla polskich przedsiębiorstw. Niemcy są pierwszym i najważniejszym partnerem eksportowym dla Polski, a i tu trudno przewidzieć jak brexit wpłynie na tą sytuację.

Ciągłym jak i narastającym problemem są długie terminy płatności oraz opóźnienia w zapłatach za towary i usługi. Opóźnienia sięgają ok. 50 dni oczekiwania na zapłatę, co jest stosunkowo długim terminem.

Rok 2019 nie powinien przynieść nagłego jak i drastycznego pogorszenia sytuacji gospodarczej lecz może pojawić się ryzyko płynące z zaostrzenia kontaktów międzynarodowych. To może wpłynąć na osłabienie tempa wzrostu gospodarki. Pojawiające się ryzyko o charakterze zewnętrznym jak i wewnętrznym, będzie zmuszało przedsiębiorców do podejmowania odpowiednich kroków. Będą wymagali elastyczności i innowacyjności w ”stawianiu czoła” do narastających problemów.

Odpowiednimi krokami do podjęcia działań wspomagających funkcjonowanie firmy w obliczu zagrożeń i ryzyka (głownie płynącego z zewnątrz) związanego chociażby z zatorami płatniczymi jak i bieżącym zaspokajaniu potrzeb klienta jest współpraca z Naszą Kancelarią.

Magdalena Zielonka