DATA PUBLIKACJI:
10/04/2022
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Michał Pietrucin

Opóźnienia w płatnościach

Równowaga czasu i pieniędzy

Konflikty polityczne, wzrost upadłości przedsiębiorstw, zmiany polityczne wpływają na ciągłe problemy związane z obowiązkami płatniczymi B2B. Stany Zjednoczone, Meksyk, Kanada prognozują zwiększenie liczby klientów odpowiedzialnych za opóźnienia w płatnościach, sięgające aż 90 dni. Jest to ogromny problem dla gospodarek. Spowoduje to spowolnienia płynności finansowej. Jak przedstawiają dane dotyczące USA ok 83% respondentów – sektor metalowy; 40% – sektor budowalny; 33% – sektor elektroniczny zakładają zmiany negatywne w zachowaniach w regulowaniu należności.

Według badań Atradius, spowolnienie gospodarki światowej będzie głównym czynnikiem, który spowoduje opóźniania w regulowaniu należności. Przez minione lata obserwowaliśmy rosnącą ilość ogłaszanych upadłości przedsiębiorstw, natomiast obecnie połączy to siły z masowym szerzeniem się problemów z płynnością finansową i masowymi opóźnieniami w płatnościach. Odbije się to szerokim echem na handlu międzynarodowym.

Również polscy przedsiębiorcy w celu zabezpieczania swoich należności poszukują najlepszych możliwych rozwiązań w celu obrony się przed ciągłymi negatywnymi zmianami napływającymi z otoczenia, a dodatkowo muszą cały czas kontrolować bezlitosny „ring” biznesowy, na którym konkurencja cały czas rośnie. Problemy z bieżącym regulowaniem płatności dotykają nie tylko części europejskiej świata, ale również sięgają aż za ocean.

Dlatego wciąż gorącym i pożądanym tematem jest ubezpieczanie należności. I w tym procesie my jako Broker pomagamy w doborze najlepszych ofert jak również nadzorujemy cały okres przebiegu umowy ubezpieczenia między Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, a naszymi Klientami.

Magdalena Zielonka