DATA PUBLIKACJI:
10/06/2022
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Michał Pietrucin

Opóźnienia, upadłości i restrukturyzacje

Równowaga czasu i pieniędzy

Opóźnienia

Jak wynika z danych Coface skróciły się opóźnienia płatności, natomiast rośnie ryzyko pogorszenia sytuacji płynnościowej. Badania te zostały przeprowadzone pod koniec 2019 roku, dlatego nie biorą one pod uwagę teraźniejszej pandemii. Badania przedstawiają, iż 50% przedsiębiorstw (biorących udział w badaniach) spodziewało się wzrostu rentowności, natomiast 10% utrzymania rentowności na tym samym poziomie. Powszechnie stosuje się sprzedaż z odroczonym terminem płatności, co teoretycznie powinno pomóc przedsiębiorcom, jednakże wcale tak nie jest, ponieważ aż 98% firm doświadcza opóźnień w spływie należności. Średni czas trwania opóźnień to według badań 57,2 dni. Zaznaczono jednak, że opóźnienia skróciły się o 3 dni jak wynika z poprzedniego badania. Jakie będą wyniki po całej sytuacji z koronawirusem? Na razie nie jesteśmy w stanie tego ocenić. Na pewno nie byłaby to wiosenna prognoza.

Upadłości i restrukturyzacje
Z uwagi na panujące warunki analitycy Coface pragną zaznaczyć, iż wyniki badań mogą różnić się od faktycznych zważywszy na mniejszą ilość decyzji sądów.
W stosunku do analogicznego okresu 2019 roku, w I kwartale bieżącego roku sądy ogłosiły o 4% więcej upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw. W liczbach przedstawia się to następująco: 135 ogłoszonych upadłości oraz 97 restrukturyzacji.

Liczba upadłości i restrukturyzacji w 1 kwartale 2019 roku w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku wyniosła w sektorze:

  • produkcji – 56 –>                                                2020 r. – 68     wzrost +21%
  • handlu – 67 –>                                                   2020 r. – 43     spadek -36%
  • rolnictwie – 13 –>                                               2020 r. – 32     wzrost +146%
  • budownictwie – 35 –>                                         2020 r. – 30     spadek -14%
  • transporcie i gospodarce magazynowej – 11 –> 2020 r. – 11     bez zmian
  • pozostałe branże – 42 –>                                    2020 r. – 48     wzrost +14%

Oznacza to wzrost liczby upadłości i restrukturyzacji o 4% (z 224 przedsiębiorstw do 232).

#zostańwdomu

Magdalena Zielonka