Nasza oferta

Raporty handlowe

Do działań prewencyjnych w procesie zarzadzania należnościami zaliczyć można: własne informacje o kontrahencie, od osób mających kontakt z kontrahentem, informacje z ogólnie dostępnych źródeł (w obecnym czasie wiele informacji jest w Internecie), od firm działających w branży. Ważnym elementem zalecanym przez CRS jest korzystanie z raportów handlowych.

Raport handlowy to zbiór wraz z oceną firmy weryfikowanej (rating, scoring), które wspomaga procesy decyzyjne. 

Raporty wykorzystywane są głównie do rozpoznania potencjalnego klienta przed rozpoczęciem współpracy, spełnienia warunku polisy ubezpieczeniowej w ocenie tzw. klienta nienazwanego/limitu automatycznego, weryfikacji posiadanego majątku, środków dłużnika przed rozpoczynającym się procesem windykacji.

Raporty handlowe zawierają dane finansowe, informacje dotyczące powiązań osobowych właścicieli, członków zarządu, rad nadzorczych. Możemy również znaleźć tam informację o ewentualnych dochodzeniach należności i moralności płatniczej.

Dysponując wiedza o specyfice działalności naszego Klienta oraz wiedzy z jakich narzędzi w procesie zarządzania należnościami korzysta, organizujemy przetargi oraz doradzamy zakres współpracy z wywiadowniami. Naszym celem jest optymalizacja kosztów i dostarczenie maksymalnie wydajnych jakościowo i ilościowo rozwiązań.

Wywiadownie dostarczają także kwalifikowane bazy danych. Wykorzystywane są głównie przez jednostki sprzedażowe naszych Klientów w celu rozwoju sprzedaży krajowej czy też eksportowej.

Oferta - raporty handlowe

Ubezpieczenie należności

Ubezpieczenie należności oraz ubezpieczenie kredytu kupieckiego jest jednym z elementów Zarządzania Ryzykiem.

Głównym celem ubezpieczenia wierzytelności pieniężnych jest ochrona Ubezpieczonego przed brakiem zapłaty ze strony jego odbiorców.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego zapewnia ochronę w przypadkach:

Robimy to, czego nie robią inni – każdą sytuację traktujemy indywidualnie i priorytetowo. Pomagamy podnieść się po potknięciach, oferujemy pomocną dłoń.Nie korzystamy z jednego szablonu dopasowanego do wszystkich spraw, bo taki nie istnieje. Dlatego podstawą naszych działań jest zawsze indywidualny kontakt z wierzycielem i dłużnikiem (lub z dłużnikami). Właściwe zrozumienie takiego problemu pozwala dobrać optymalny zestaw narzędzi, które umożliwia znalezienie rozwiązania najlepszego dla wszystkich.

Windykacja należności

Każda sytuacja jest inna, dlatego zestaw narzędzi i starannie zaprojektowanych działań dopasowujemy precyzyjnie do każdej sprawy.

Zawsze wychodzimy z założenia, że sukces naszego Klienta jest naszym sukcesem. Dlatego nie pobieramy żadnych opłat wstępnych na początku współpracy.

Windykacja polubowna (przedsądowa)

Robimy to, czego nie robią inni – każdą sytuację traktujemy indywidualnie i priorytetowo. Pomagamy podnieść się po potknięciach, oferujemy pomocną dłoń.Nie korzystamy z jednego szablonu dopasowanego do wszystkich spraw, bo taki nie istnieje. Dlatego podstawą naszych działań jest zawsze indywidualny kontakt z wierzycielem i dłużnikiem (lub z dłużnikami). Właściwe zrozumienie takiego problemu pozwala dobrać optymalny zestaw narzędzi, które umożliwia znalezienie rozwiązania najlepszego dla wszystkich.

Windykacja komornicza

Z naszej wiedzy i wsparcia możesz skorzystać również wtedy, gdy masz już prawomocny tytuł wykonawczy. Nie widzisz możliwości skutecznego egzekwowania swoich należności? Nie potrafisz porozumieć się z komornikiem? Pomożemy Ci – windykacja spraw po nakazowych jest jedną z naszych specjalności. Dysponujemy zestawem sprawdzonych narzędzi, które umożliwią osiągnięcie tego celu.

Windykacja sądowa

Wspieramy naszych Klientów w każdej sytuacji – również wtedy, gdy windykacja polubowna nie przynosi pożądanych efektów. Optimal Balance może w Twoim imieniu sięgnąć po inne możliwości, które pozwolą rozwiązać problem tj. egzekucje komornicze lub rozprawy sądowe.

Skontaktuj się z naszymi przedstawicielami