DATA PUBLIKACJI:
10/11/2022
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Michał Pietrucin

Nowy projekt wsparcia dla ryku ubezpieczeń należności

Wspólny wysiłek

Wczoraj został zaakceptowany przez rząd nowy program wsparcia w walce z pandemią dla rynku ubezpieczeń należności. Projekt powstał przy znacznym udziale Towarzystw Ubezpieczeniowych. Obecnie czekamy na przejście całego procesu legislacyjnego i zatwierdzenia projektu przez Komisję Europejską.

Na czym ma polegać ten projekt?

Przede wszystkim ma zachęcać ubezpieczycieli obecnych na polskim rynku do utrzymania takiego samego poziomu ochrony przedsiębiorców jak przed kryzysem. Warto zauważyć, rynek ten stanowi aż 1/4 PKB Polski(rynek warty ponad 500 mld zł). Celem tego projektu jest to, aby wspomóc obrót handlowy, co zahamuje zatory płatnicze. Wzmocni również polskich przedsiębiorców w eksporcie. Skarb Państwa zaproponował, że przyjmie 80% ryzyka od firm ubezpieczeniowych, w skrajnych przypadkach nawet 100%. Czekamy na dalsze informacje!

Magdalena Zielonka