DATA PUBLIKACJI:
10/04/2022
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Magdalena Zielonka

„Brexit” i inne kraje

Kierunkowskazy europejskie

Według danych GUS wyjście Wielkiej Brytanii z UE może spowodować miliardowe spadki eksportu na Wyspy. W ciągu roku 2018 Wielka Brytania straciła drugą pozycję wśród partnerów handlowych polskich firm. Wyprzedziły ją Czechy. Biorąc pod uwagę ilość polskich emigrantów obecnych w Zjednoczonym Królestwie, którzy tworzą największą grupę emigrantów w całej Europie, Polska jest istotnym partnerem gospodarczym dla Wielkiej Brytanii.

Obawą dla eksportu towarów jest możliwość wprowadzenia cła, co może być przyczyną spadku popytu na brytyjskim rynku. Wprowadzenie cła dla konsumentów i brytyjskich firm nie będzie aż tak niedogodne ze względu na ilość rynków alternatywnych. W przeciwieństwie do firm polskich, gdzie niektóre przedsięwzięcia są bardzo skoncentrowane na współpracę z “wyspami”.

Według analityków Atradius, “twardy Brexit” może zwiększyć odsetek upadłości przedsiębiorstw w regionie nawet o 14% niż przy płynnym wyjściu z Unii Europejskiej. Również efektem twardego Brexitu będzie powrót do wymiany handlowej na zasadach Światowej Organizacji Handlu- powrót do cła (opisane wyżej).

Nie należy obawiać się nagłych zmian lecz warto obserwować kontrahentów, zabezpieczyć własną działalność na wypadek niechcianych skutków “Brexitu”, może nawet już dziś dywersyfikować kierunki eksportu. Informacje i analizy rynku w ocenie ekspertów są bardzo różne (polecamy poniższe artykuły). Przypuszczamy, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe zwiększą rygoryzm oceny firm z Wielkiej Brytani na wypadek „twardego Brexitu”. Współpraca z brytyjskimi kontrahentami będzie utrudniona w przypadku faktycznego wyjścia z Unii Europejskiej. Dlatego ubezpieczyciele należności rozpoczynają zbieranie informacji od swoich Klientów na temat oczekiwań i zaangażowania co do wielkości współpracy.

http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/olipra-ca-o-skutkach-brexitu-nie-powinno-dojsc-do-zalamania-polskiego-eksportu-zywnosci-do-wlk-brytanii,167278.html

http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/ekspert-twardy-brexit-wprowadzi-nowe-zasady-polityki-celnej-w-handlu-z-wielka-brytania,167274.html

http://wyborcza.pl/7,155287,24385092,wyzwania-dla-naszego-drobiu-przez-brexit-i-nieuczciwy-import.html?disableRedirects=true

A jak sytuacja w innych wybranych krajach?

Turcja:

Pojawiły się nowe zmiany w gospodarce. Kluczowe znaczenie dla kraju mają inwestorzy z zagranicy, ponieważ Turcja w większości polega na zmiennym przepływie kapitału w celu finansowania własnych potrzeb. Gwałtowny spadek wartości tureckiej liry pokazał jak delikatna może być gospodarka w przypadku awersji. Wzrost stopy inflacji do 25,2% w październiku spowodowany został nagłą deprecjacją liry. Bank Centralny musiał zwiększyć swoją tygodniową stopę repo (transakcja, która polega na sprzedaży papieru wartościowego i jednocześnie odkupieniu go w przyszłości) z 17,75% do 24% co spowodowało niezadowolenie konsumentów oraz inwestorów. PKB zmniejszył się w III kwartale 2018 roku. Spekulowano, że przy takim kurczeniu się tureckiej gospodarki może dość pod koniec roku do recesji, czyli znacznego zahamowania tempa wzrostu gospodarki.

Grecja

Grecja należy do grupy krajów problematycznych w wyegzekwowaniu należności od kontrahentów. Szkodowość u ubezpieczycieli specjalizujących się w zabezpieczeniu transakcji od około kilku lat utrzymuje się na poziomie 200%. Jak wiemy z ostatnich wydarzeń i informacji o gospodarce, kraj boryka się z najwyższym długiem publicznym- 180%. Prognozy na 2019 rok szacują wzrost PKB w wysokości ok 2%.

Ukraina

Sytuacja polityczna na Ukrainie od pewnego czasu jest napięta. Wpłynęło to, na niski rating kraju, a co za tym idzie zaostrzenie przez niektórych ubezpieczycieli przyjmowania do ubezpieczenia ryzyka politycznego. Kraj ten boryka się z wielką inflacją oraz znaczącym deficytem na rachunku obrotów bieżących. Przekracza on ok. 760 mln. Dodatkowo nie polepsza sytuacji dług  jaki jest do spłacenia, wynosi on ok. 12,6 mld USD.

Kolejnym problemem staje się powiększanie szarej strefy, czyli obszaru finansowego gospodarki państwa, który osiąga dochody z działalności dopuszczanej przez prawo i są one ukrywane przed organami administracji państwowej itp. Po kryzysie finansowym szara strefa wahała się w granicach 39,2%-45,5%. Rozjaśniając sprawę, w krajach rozwiniętych takich jak np. Japonia, USA wskaźnik mieści się między 7%-15% PKB

W raporcie Komitetu Specjalnego Ekspertów Rady Europy zaznaczono następującą informację- „Ukraina ma do czynienia z dużym ryzykiem związanym z praniem brudnych pieniędzy poprzez korupcję i nielegalną działalność gospodarczą, włącznie z fikcyjną przedsiębiorczością, uchylaniem się od opodatkowania i oszustwem”.

Magdalena Zielonka & Rafał Wietrzyński