DATA PUBLIKACJI:
2022-10-04
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
rafal.wietrzynski

WAŻNA informacja dotycząca ubezpieczenia odbiorców z Ukrainy.

W ślad za informacją prasową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. podajemy bardzo ważną informację. Wielu naszych klientów dopytywało czy obecne wydarzenia na Ukrainie i wprowadzenie stanu wojennego będzie niosło za sobą konsekwencje w anulowaniu ochrony ubezpieczeniowej. Pamiętać należy jednak, że stan wojenny jest wyjątkowym zjawiskiem dla prowadzenia działalności biznesowej. Rząd Ukrainy na mocy specjalnych ustaw może w każdej chwili  np. zmienić profil działalności danej firmy lub przewłaszczyć jej mienie. Wierzymy, że sytuacja ustabilizuje się i nie dojdzie do nieoczekiwanych zdarzeń.

Ostatnie wydarzenia polityczne na Ukrainie, będące konsekwencją rosyjsko-ukraińskiej konfrontacji na Morzu Azowskim, nie wpływają na długofalowe podejście KUKE do kwestii ubezpieczania transakcji handlowych pomiędzy polskimi przedsiębiorcami a ich kontrahentami na Ukrainie.

Od wielu lat, zarówno w okresie dynamicznego rozwoju Ukrainy, jak i w wielu trudnych dla tego kraju momentach, KUKE zapewnia bezpieczeństwo handlu oraz możliwość udzielania kredytów bankowych na projekty o charakterze inwestycyjnym. Naszą politykę oceny ryzyka nieustannie dopasowujemy do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Począwszy od masowych protestów społecznych na Majdanie na przełomie roku 2013 i 2014, stosujemy podwyższone wymogi w zakresie aktualności i jakości informacji, w tym finansowych, wykorzystywanych w procesie oceny i monitoringu ryzyka związanego z ubezpieczaniem należności od ukraińskich kontrahentów. Analizując doświadczenia własne, a także doświadczenia naszych Klientów, zwracamy także szczególną uwagę na morale płatnicze tamtejszych podmiotów gospodarczych. Takie podejście sprawdza się w praktyce, skutkując niską szkodowością i pozwala nam, pomimo ostatnich wydarzeń, postrzegać ubezpieczane przez nas należności polskich firm jako bezpieczne.

Choć z uwagą obserwujemy bieżący rozwój sytuacji na Ukrainie i nie wykluczamy stosownej korekty naszej polityki w przypadku znacznej eskalacji obecnego kryzysu, to na chwilę obecną nie widzimy również konieczności zmiany naszego podejścia do ubezpieczania transakcji eksportowych o charakterze inwestycyjnym, takich jak np. eksport maszyn, urządzeń, linii technologicznych, środków transportu czy usług budowlanych. Transakcje te są zwykle finansowane długoterminowymi kredytami bankowymi o okresie spłaty powyżej dwóch lat i obarczone większym ryzykiem niż tradycyjne ubezpieczenia należności handlowych. Od 2017 roku, nowa polityka ubezpieczeniowa wobec Ukrainy otworzyła szerzej możliwość wspierania eksportu polskich towarów i usług o charakterze inwestycyjnym do naszego wschodniego sąsiada, co automatycznie przełożyło się na ilość zawartych oraz aktualnie toczących się transakcji.

Zespół KUKE S.A.

Klikając "Akceptuj", zgadzają się Państwo na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu poprawy nawigacji na stronie, analizy użytkowania strony i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Proszę zapoznać się z naszą Politykę Prywatności, aby uzyskać więcej informacji.
Twoje ustawienia zostały zapisane