DATA PUBLIKACJI:
11/15/2022
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Rafał Wietrzyński

Zmniejszenie liczby niewypłacalnych przedsiębiorstw

Problem Rozwiązanie

Od stycznia do września 2021 roku liczba niewypłacalności polskich przedsiębiorstw rosła w zatrważającym tempie. Wzrost ten osiągnął aż 131%. Na uwadze trzeba mieć, że ustawa covidowa przyczyniła się do wzrostu tych postępowań. 

Postępowania te nie muszą być zatwierdzane przez sądy. Wystarczy, że dłużnik dokona jedynie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, po czym w ciągu 4 miesięcy jest zobowiązany do przeprowadzenia takiego postępowania. Obecnie liczba uproszczonych postępowań sięga 66% łącznej liczby postępowań. Typowe postępowania upadłościowe wyniosły 27% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. 

Źródło: https://ceo.com.pl/zmniejsza-sie-liczba-niewyplacalnych-przedsiebiorstw-33629

Pozostałe aktualności

Wszystkie artykuły
09/29/2023

Techniczna recesja w Polsce: gwarancje ubezpieczeniowe coraz bardziej potrzebne

Stan polskiej gospodarki nie napawa optymizmem. Sytuacja na świecie w połączeniu z inflacją obniżającą m.in. konsumpcję powoduje, że eksperci mówią o technicznej recesji w kraju. Niepewność tego, co będzie się działo na rynku, sprawia, że coraz większa grupa przedsiębiorców potrzebuje gwarancji ubezpieczeniowych i innych rozwiązań minimalizujących ryzyko biznesowe. Techniczna recesja w Polsce: co to oznacza? […]

niewypłacalność firm w Polsce
08/10/2023

Ubezpieczenie należności coraz ważniejsze – niewypłacalność firm w Polsce wzrasta lawinowo

Sytuacja polskich przedsiębiorców w I półroczu 2023 r. nie wyglądała optymistycznie. Jak pokazują badania, w tym okresie łączna liczba ich niewypłacalności wzrosła o 142% w porównaniu do ubiegłego roku. Ten niepokojący trend wskazuje, jak istotne jest zabezpieczenie swoich interesów na wypadek problemów z płynnością finansową kontrahentów, np. przez ubezpieczenie należności. Jak dokładnie wygląda obecny stan […]

08/02/2023

Handel detaliczny w strefie Euro

Allianz Trade przeprowadził analizę dotyczącą handlu detalicznego w strefie euro.  Jak podaje Towarzystwo Ubezpieczeniowe pomimo ataku Rosji na Ukrainę sprzedaż detaliczna na terenie Europy okazała się stosunkowo odporna, mimo że prognozy na to nie wskazywały.  Wzrost dochodów w pewnym stopniu przyczynił się do złagodzenia szoku inflacyjnego. Jak wynika z danych pomogło w tym tworzenie nowych miejsc […]