DATA PUBLIKACJI:
10/12/2022
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Magdalena Zielonka

Wzrost liczby upadłości

Wzrost akcji

Z raportów KUKE dowiadujemy się o wzroście liczby upadłości o 16,7% r/r, czyli aż 49 przedsiębiorstw w maju 2020. Zdecydowanie nie był to wesoły miesiąc. Jest to spory wzrost biorąc pod uwagę kwiecień bieżącego roku, w którym liczba upadłości była o ponad połowę mniejsza (o 63,3%). Natomiast liczba restrukturyzacja sięgnęła 37, czyli o 48% więcej niż miesiąc wcześniej i o 8,8% więcej niż rok temu.

Jak powiedział prezes KUKE, gdy w maju ruszyła cała praca, normalny tryb, zwiększył się wskaźnik liczby niewypłacalności. Jednakże w dalszym ciągu trudno jest ocenić całkowite starty jakie przyniósł koronawirus. Jeszcze długo będzie trwało ich szacowanie. Obecnie wiele przedsiębiorstw korzysta z różnych instrumentów jakie oferują Towarzystwa przykładowo GAP EX, GAP EX+. Co oznacza, że na razie nie jesteśmy w stanie ocenić, które przedsiębiorstwa wyjdą z kryzysu obronną ręką, a które niestety przegrają.

Z informacji KUKE czytamy, że płynność w płaceniu przez kontrahentów klientom nie uległa jakiemuś znacznemu pogorszeniu. Dokładnie tak samo jest ze szkodowością. Jednakże jak wiemy taki efekt może ulec pogorszeniu w przyszłych okresach, kiedy powoli zaczną wygasać wszelkie pomoce serwowane przez rząd. Możliwe, że jest to cisza przed burzą.

Podsumowując liczba postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sumie osiągnęła 86 przypadków. Co pokazuje wzrost o 56,3% w skali miesiąca oraz 13,2% w skali roku.

Magdalena Zielonka

Pozostałe aktualności

Wszystkie artykuły
09/29/2023

Techniczna recesja w Polsce: gwarancje ubezpieczeniowe coraz bardziej potrzebne

Stan polskiej gospodarki nie napawa optymizmem. Sytuacja na świecie w połączeniu z inflacją obniżającą m.in. konsumpcję powoduje, że eksperci mówią o technicznej recesji w kraju. Niepewność tego, co będzie się działo na rynku, sprawia, że coraz większa grupa przedsiębiorców potrzebuje gwarancji ubezpieczeniowych i innych rozwiązań minimalizujących ryzyko biznesowe. Techniczna recesja w Polsce: co to oznacza? […]

niewypłacalność firm w Polsce
08/10/2023

Ubezpieczenie należności coraz ważniejsze – niewypłacalność firm w Polsce wzrasta lawinowo

Sytuacja polskich przedsiębiorców w I półroczu 2023 r. nie wyglądała optymistycznie. Jak pokazują badania, w tym okresie łączna liczba ich niewypłacalności wzrosła o 142% w porównaniu do ubiegłego roku. Ten niepokojący trend wskazuje, jak istotne jest zabezpieczenie swoich interesów na wypadek problemów z płynnością finansową kontrahentów, np. przez ubezpieczenie należności. Jak dokładnie wygląda obecny stan […]

08/02/2023

Handel detaliczny w strefie Euro

Allianz Trade przeprowadził analizę dotyczącą handlu detalicznego w strefie euro.  Jak podaje Towarzystwo Ubezpieczeniowe pomimo ataku Rosji na Ukrainę sprzedaż detaliczna na terenie Europy okazała się stosunkowo odporna, mimo że prognozy na to nie wskazywały.  Wzrost dochodów w pewnym stopniu przyczynił się do złagodzenia szoku inflacyjnego. Jak wynika z danych pomogło w tym tworzenie nowych miejsc […]