DATA PUBLIKACJI:
12/09/2022
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Zespół CRS

Upadłości firm brytyjskich 2022

Deflacja

Wzrost upadłości w stosunku do II Q 2021 r. wrósł o 81% w stosunku tego same kwartału w poprzednim roku i 13% w stosunku do poprzedniego kwartału. Wynik ten jest liczbowo największy od III Q 2009 r. w 2020 roku była ujemna dynamika upadłości firm brytyjskich. Natomiast już w 2021 roku zauważono stały wzrost liczby nowych upadłości.  

Jak sytuacja wygląda w liczbach?

II Q 2022 roku – 5 629 upadłości biznesowych 

Jaka jest prognoza?

Jak informuje nas Atradius Collections, druga połowa 2022 roku dalej będzie przynosiła nowe upadłości. Spowolnienie nastąpi dopiero w latach 2023 i 2024. 

Bacznie przyglądamy się wszelkim analizom i prognozom. 

Pamiętajcie, aby uniknąć braku płynności finansowej, zgłoś się do nas i ubezpiecz swoje należności. Pomożemy w każdym aspekcie ich zabezpieczania. 

Zespół CRS

Pozostałe aktualności

Wszystkie artykuły
09/29/2023

Techniczna recesja w Polsce: gwarancje ubezpieczeniowe coraz bardziej potrzebne

Stan polskiej gospodarki nie napawa optymizmem. Sytuacja na świecie w połączeniu z inflacją obniżającą m.in. konsumpcję powoduje, że eksperci mówią o technicznej recesji w kraju. Niepewność tego, co będzie się działo na rynku, sprawia, że coraz większa grupa przedsiębiorców potrzebuje gwarancji ubezpieczeniowych i innych rozwiązań minimalizujących ryzyko biznesowe. Techniczna recesja w Polsce: co to oznacza? […]

niewypłacalność firm w Polsce
08/10/2023

Ubezpieczenie należności coraz ważniejsze – niewypłacalność firm w Polsce wzrasta lawinowo

Sytuacja polskich przedsiębiorców w I półroczu 2023 r. nie wyglądała optymistycznie. Jak pokazują badania, w tym okresie łączna liczba ich niewypłacalności wzrosła o 142% w porównaniu do ubiegłego roku. Ten niepokojący trend wskazuje, jak istotne jest zabezpieczenie swoich interesów na wypadek problemów z płynnością finansową kontrahentów, np. przez ubezpieczenie należności. Jak dokładnie wygląda obecny stan […]

08/02/2023

Handel detaliczny w strefie Euro

Allianz Trade przeprowadził analizę dotyczącą handlu detalicznego w strefie euro.  Jak podaje Towarzystwo Ubezpieczeniowe pomimo ataku Rosji na Ukrainę sprzedaż detaliczna na terenie Europy okazała się stosunkowo odporna, mimo że prognozy na to nie wskazywały.  Wzrost dochodów w pewnym stopniu przyczynił się do złagodzenia szoku inflacyjnego. Jak wynika z danych pomogło w tym tworzenie nowych miejsc […]