DATA PUBLIKACJI:
10/04/2022
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Magdalena Zielonka

Spowolnienia w gospodarce

Uwaga - png

Polska gospodarska spowalnia

Wcześniejsze zapowiedzi potwierdziły się odnośnie spowolnienia polskiej gospodarki. PKB w 2018 roku wyniosło 5,1%, obecnie jego tempo obniżyło się do 4,6% (w pierwszym kwartale). Dodatkowo problemy występujące na rynkach zagranicznych również naszej gospodarce nie będą pomagały. W związku z tym możemy spodziewać się w kolejnych kwartałach dalszego spadku.

Przy wejściu Polski do Unii Europejskiej polski eksport towarów jak i usług wynosił nieco ponad 34% w PKB. Z danych za poprzedni rok widzimy, iż przekroczył on już 55%. Obecna sytuacja na rynku zagranicznym zrobiła się nieco gorąca. Spowoduje to problem w dalszym ożywieniu gospodarki.

Płatności firm w Chinach

Również na rynkach Azji Wschodniej pojawiają się problemy. W 2018 roku wzrost spowolnił do 6,6% i prawdopodobnie nie będzie to jedyny spadek. Prognozy wskazują na dalsze spowolnienia w 2019 roku (według badań Coface spadek osiągnie 6,2%). Około 59% chińskich przedsiębiorstw prognozuje, iż w bieżącym roku nie będzie poprawy.

Zmniejszenie dźwigni finansowej (w pierwszej połowie minionego roku) zaostrzyło warunki płynności. Spowodowało to, że niespłacone obligacje korporacyjne wzrosły aż czterokrotnie. Efektem jest to, że Sąd Najwyższy Chińskiej Republiki Ludowej rozstrzygnął aż 6646 spraw upadłościowych.

Europa wybiera, świat patrzy.

Sytuacja na rynkach jest wciąż niepewna. Jako Broker monitorujemy informacje z całego świata aby móc oceniać możliwe szkody i pomagać w ich niwelowaniu. Zbliżamy się wielkimi krokami do kluczowej niedzieli dla Europy – wyborów do Paramentu Europejskiego, dlatego zachęcamy do wzięcia w nich udziału.

Magdalena Zielonka

Pozostałe aktualności

Wszystkie artykuły
09/29/2023

Techniczna recesja w Polsce: gwarancje ubezpieczeniowe coraz bardziej potrzebne

Stan polskiej gospodarki nie napawa optymizmem. Sytuacja na świecie w połączeniu z inflacją obniżającą m.in. konsumpcję powoduje, że eksperci mówią o technicznej recesji w kraju. Niepewność tego, co będzie się działo na rynku, sprawia, że coraz większa grupa przedsiębiorców potrzebuje gwarancji ubezpieczeniowych i innych rozwiązań minimalizujących ryzyko biznesowe. Techniczna recesja w Polsce: co to oznacza? […]

niewypłacalność firm w Polsce
08/10/2023

Ubezpieczenie należności coraz ważniejsze – niewypłacalność firm w Polsce wzrasta lawinowo

Sytuacja polskich przedsiębiorców w I półroczu 2023 r. nie wyglądała optymistycznie. Jak pokazują badania, w tym okresie łączna liczba ich niewypłacalności wzrosła o 142% w porównaniu do ubiegłego roku. Ten niepokojący trend wskazuje, jak istotne jest zabezpieczenie swoich interesów na wypadek problemów z płynnością finansową kontrahentów, np. przez ubezpieczenie należności. Jak dokładnie wygląda obecny stan […]

08/02/2023

Handel detaliczny w strefie Euro

Allianz Trade przeprowadził analizę dotyczącą handlu detalicznego w strefie euro.  Jak podaje Towarzystwo Ubezpieczeniowe pomimo ataku Rosji na Ukrainę sprzedaż detaliczna na terenie Europy okazała się stosunkowo odporna, mimo że prognozy na to nie wskazywały.  Wzrost dochodów w pewnym stopniu przyczynił się do złagodzenia szoku inflacyjnego. Jak wynika z danych pomogło w tym tworzenie nowych miejsc […]