DATA PUBLIKACJI:
10/04/2022
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Rafał Wietrzyński

Rekordy w niewypłacalności polskich firm

Upływający czas

Euler Hermes w swoich badaniach niewypłacalności polskich firm mówi o 285 przypadkach niewypłacalności w I kwartale bieżącego roku. Wzrosły one o 10% w stosunku do 2018 roku. Od czterech lat wciąż wzrasta liczba firm borykających się z podobnymi problemami. Najbardziej zagrożonymi niewypłacalnością sektorami były: budownictwo, handel i usługi (67 firm w I kwartale bieżącego roku) oraz sektor produkcyjny (69 firm w I kwartale bieżącego roku).
Niewypłacalności powodują brak możliwości regulowania należności wobec dostawców. Może to doprowadzić do ogłoszenia upadłości firmy bądź konieczności zastosowania form postępowania restrukturyzacyjnego.

Wielkopolskie firmy płacą najlepiej

Program Analiz Należności Euler Hermes przedstawia, iż wielkopolskie firmy trzymają jeden z lepszych poziomów płatności za swoje należności. Liczba przeterminowanych niewypłacalności (o ponad 120 dni po terminie) w lutym wyniosła o połowę mniej, niż w innych województwach. Z Programu Analiz wynika, iż:

  1. średni termin płatności po jakim odbiorcy z dwunastu województw wypłacali należności wynosił mniej niż 80 dni (termin obiegu należności jest na wysokim poziomie)
  2. firmy wielkopolskie generują najkrótsze opóźnienia w regulacji należności w Polsce- średnio zaledwie 13 dni po upływie terminu,
  3. przeterminowane należności (w wysokości 120 dni od wyznaczonego terminu płatności) zdarzają się bardzo rzadko
https://info.eulerhermes.com/index.php/email/emailWebview

Pozostałe aktualności

Wszystkie artykuły
09/29/2023

Techniczna recesja w Polsce: gwarancje ubezpieczeniowe coraz bardziej potrzebne

Stan polskiej gospodarki nie napawa optymizmem. Sytuacja na świecie w połączeniu z inflacją obniżającą m.in. konsumpcję powoduje, że eksperci mówią o technicznej recesji w kraju. Niepewność tego, co będzie się działo na rynku, sprawia, że coraz większa grupa przedsiębiorców potrzebuje gwarancji ubezpieczeniowych i innych rozwiązań minimalizujących ryzyko biznesowe. Techniczna recesja w Polsce: co to oznacza? […]

niewypłacalność firm w Polsce
08/10/2023

Ubezpieczenie należności coraz ważniejsze – niewypłacalność firm w Polsce wzrasta lawinowo

Sytuacja polskich przedsiębiorców w I półroczu 2023 r. nie wyglądała optymistycznie. Jak pokazują badania, w tym okresie łączna liczba ich niewypłacalności wzrosła o 142% w porównaniu do ubiegłego roku. Ten niepokojący trend wskazuje, jak istotne jest zabezpieczenie swoich interesów na wypadek problemów z płynnością finansową kontrahentów, np. przez ubezpieczenie należności. Jak dokładnie wygląda obecny stan […]

08/02/2023

Handel detaliczny w strefie Euro

Allianz Trade przeprowadził analizę dotyczącą handlu detalicznego w strefie euro.  Jak podaje Towarzystwo Ubezpieczeniowe pomimo ataku Rosji na Ukrainę sprzedaż detaliczna na terenie Europy okazała się stosunkowo odporna, mimo że prognozy na to nie wskazywały.  Wzrost dochodów w pewnym stopniu przyczynił się do złagodzenia szoku inflacyjnego. Jak wynika z danych pomogło w tym tworzenie nowych miejsc […]