DATA PUBLIKACJI:
10/04/2022
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Magdalena Zielonka

Opóźnienia w płatnościach

Równowaga czasu i pieniędzy

Konflikty polityczne, wzrost upadłości przedsiębiorstw, zmiany polityczne wpływają na ciągłe problemy związane z obowiązkami płatniczymi B2B. Stany Zjednoczone, Meksyk, Kanada prognozują zwiększenie liczby klientów odpowiedzialnych za opóźnienia w płatnościach, sięgające aż 90 dni. Jest to ogromny problem dla gospodarek. Spowoduje to spowolnienia płynności finansowej. Jak przedstawiają dane dotyczące USA ok 83% respondentów – sektor metalowy; 40% – sektor budowalny; 33% – sektor elektroniczny zakładają zmiany negatywne w zachowaniach w regulowaniu należności.

Według badań Atradius, spowolnienie gospodarki światowej będzie głównym czynnikiem, który spowoduje opóźniania w regulowaniu należności. Przez minione lata obserwowaliśmy rosnącą ilość ogłaszanych upadłości przedsiębiorstw, natomiast obecnie połączy to siły z masowym szerzeniem się problemów z płynnością finansową i masowymi opóźnieniami w płatnościach. Odbije się to szerokim echem na handlu międzynarodowym.

Również polscy przedsiębiorcy w celu zabezpieczania swoich należności poszukują najlepszych możliwych rozwiązań w celu obrony się przed ciągłymi negatywnymi zmianami napływającymi z otoczenia, a dodatkowo muszą cały czas kontrolować bezlitosny „ring” biznesowy, na którym konkurencja cały czas rośnie. Problemy z bieżącym regulowaniem płatności dotykają nie tylko części europejskiej świata, ale również sięgają aż za ocean.

Dlatego wciąż gorącym i pożądanym tematem jest ubezpieczanie należności. I w tym procesie my jako Broker pomagamy w doborze najlepszych ofert jak również nadzorujemy cały okres przebiegu umowy ubezpieczenia między Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, a naszymi Klientami.

Magdalena Zielonka

Pozostałe aktualności

Wszystkie artykuły
09/29/2023

Techniczna recesja w Polsce: gwarancje ubezpieczeniowe coraz bardziej potrzebne

Stan polskiej gospodarki nie napawa optymizmem. Sytuacja na świecie w połączeniu z inflacją obniżającą m.in. konsumpcję powoduje, że eksperci mówią o technicznej recesji w kraju. Niepewność tego, co będzie się działo na rynku, sprawia, że coraz większa grupa przedsiębiorców potrzebuje gwarancji ubezpieczeniowych i innych rozwiązań minimalizujących ryzyko biznesowe. Techniczna recesja w Polsce: co to oznacza? […]

niewypłacalność firm w Polsce
08/10/2023

Ubezpieczenie należności coraz ważniejsze – niewypłacalność firm w Polsce wzrasta lawinowo

Sytuacja polskich przedsiębiorców w I półroczu 2023 r. nie wyglądała optymistycznie. Jak pokazują badania, w tym okresie łączna liczba ich niewypłacalności wzrosła o 142% w porównaniu do ubiegłego roku. Ten niepokojący trend wskazuje, jak istotne jest zabezpieczenie swoich interesów na wypadek problemów z płynnością finansową kontrahentów, np. przez ubezpieczenie należności. Jak dokładnie wygląda obecny stan […]

08/02/2023

Handel detaliczny w strefie Euro

Allianz Trade przeprowadził analizę dotyczącą handlu detalicznego w strefie euro.  Jak podaje Towarzystwo Ubezpieczeniowe pomimo ataku Rosji na Ukrainę sprzedaż detaliczna na terenie Europy okazała się stosunkowo odporna, mimo że prognozy na to nie wskazywały.  Wzrost dochodów w pewnym stopniu przyczynił się do złagodzenia szoku inflacyjnego. Jak wynika z danych pomogło w tym tworzenie nowych miejsc […]