DATA PUBLIKACJI:
10/11/2022
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Magdalena Zielonka

Nowy projekt wsparcia dla ryku ubezpieczeń należności

Wspólny wysiłek

Wczoraj został zaakceptowany przez rząd nowy program wsparcia w walce z pandemią dla rynku ubezpieczeń należności. Projekt powstał przy znacznym udziale Towarzystw Ubezpieczeniowych. Obecnie czekamy na przejście całego procesu legislacyjnego i zatwierdzenia projektu przez Komisję Europejską.

Na czym ma polegać ten projekt?

Przede wszystkim ma zachęcać ubezpieczycieli obecnych na polskim rynku do utrzymania takiego samego poziomu ochrony przedsiębiorców jak przed kryzysem. Warto zauważyć, rynek ten stanowi aż 1/4 PKB Polski(rynek warty ponad 500 mld zł). Celem tego projektu jest to, aby wspomóc obrót handlowy, co zahamuje zatory płatnicze. Wzmocni również polskich przedsiębiorców w eksporcie. Skarb Państwa zaproponował, że przyjmie 80% ryzyka od firm ubezpieczeniowych, w skrajnych przypadkach nawet 100%. Czekamy na dalsze informacje!

Magdalena Zielonka

Pozostałe aktualności

Wszystkie artykuły
09/29/2023

Techniczna recesja w Polsce: gwarancje ubezpieczeniowe coraz bardziej potrzebne

Stan polskiej gospodarki nie napawa optymizmem. Sytuacja na świecie w połączeniu z inflacją obniżającą m.in. konsumpcję powoduje, że eksperci mówią o technicznej recesji w kraju. Niepewność tego, co będzie się działo na rynku, sprawia, że coraz większa grupa przedsiębiorców potrzebuje gwarancji ubezpieczeniowych i innych rozwiązań minimalizujących ryzyko biznesowe. Techniczna recesja w Polsce: co to oznacza? […]

niewypłacalność firm w Polsce
08/10/2023

Ubezpieczenie należności coraz ważniejsze – niewypłacalność firm w Polsce wzrasta lawinowo

Sytuacja polskich przedsiębiorców w I półroczu 2023 r. nie wyglądała optymistycznie. Jak pokazują badania, w tym okresie łączna liczba ich niewypłacalności wzrosła o 142% w porównaniu do ubiegłego roku. Ten niepokojący trend wskazuje, jak istotne jest zabezpieczenie swoich interesów na wypadek problemów z płynnością finansową kontrahentów, np. przez ubezpieczenie należności. Jak dokładnie wygląda obecny stan […]

08/02/2023

Handel detaliczny w strefie Euro

Allianz Trade przeprowadził analizę dotyczącą handlu detalicznego w strefie euro.  Jak podaje Towarzystwo Ubezpieczeniowe pomimo ataku Rosji na Ukrainę sprzedaż detaliczna na terenie Europy okazała się stosunkowo odporna, mimo że prognozy na to nie wskazywały.  Wzrost dochodów w pewnym stopniu przyczynił się do złagodzenia szoku inflacyjnego. Jak wynika z danych pomogło w tym tworzenie nowych miejsc […]