DATA PUBLIKACJI:
10/04/2022
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Rafał Wietrzyński

Niwelowanie zatorów płatniczych

Znak dolara 3d

Zatory płatnicze to powszechnie znany problem wielu branż. Źródła internetowe podają, że w 2017 r. opóźnienia w spłacie należności wynosiły ok. 145 dni. W tym roku czas ten jeszcze wydłuża się.

Wszyscy decydujący się na  prowadzenie własnej działalności gospodarczej mają obecnie wiele instrumentów pozwalających na uproszczony sposób założenia jej oraz dofinansowanie na start. Nie zawsze jednak nowo powstały biznes budowany jest bezpiecznie. Oczywistym jest, że ryzyko wpisane jest w działania biznesowe. Jednak wielu przedsiębiorców nie bierze tego pod uwagę. Sprzedając swoje usługi, produkty lub towary z odroczonym terminem płatności, oddaje swój majątek w ręce nie zawsze uczciwych odbiorców. W ślad za doniesieniami prasowymi możemy przytoczyć, że utrzymanie relacji biznesowych z odbiorcami zakłada w wielu przypadkach konieczność wydłużania terminów płatności. Szczególnie jest to widoczne w branży transportowej. Niemal 67% firm udziela kredytu kupieckiego w granicach 91-120 dni. Wydłużanie terminów płatności  powoduje narastające problemy z płynnością finansową firm w tej branż. Konkurencja oraz zmieniające się przepisy, czy to w Polsce, czy ogólnie Unii Europejskiej, powodują, że wiele firm transportowych miewa kłopoty z terminowym regulowaniem płatności.

W celu uzdrowienia sytuacji Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii proponuje zmiany, które mają wspomóc przedsiębiorców borykających się z nieterminowymi płatnościami.

Zmiany rozważane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii:

Ministerstwo rozważa dwa aspekty mające wpłynąć na zmniejszenie zatorów płatniczych:

  • Wprowadzenie rejestru, przeznaczonego do kontroli płatności w terminach, pomysł ten zakłada obowiązek upubliczniania danych o terminach, w których przedsiębiorca realizuje własne zobowiązania, jak i danych o terminach mówiących o otrzymywaniu należności od kontrahentów
  • Wprowadzenie sztywnego terminu 60 dni przy transakcjach, między dużymi firmami, a przedstawicielami MŚP

Duże przedsiębiorstwa mogą pozwolić sobie na odraczanie terminów zapłaty, ponieważ mają większe zaplecze finansowe. Mniejsze firmy nie mogą pozwalać sobie na zbytnie wydłużanie terminów płatności, ponieważ z drugiej strony są dyscyplinowane przez swoich dostawców . Pomysły rozważane przez resort mają na celu wyrównanie terminów płatności bez względu na wielkość przedsiębiorstwa. Czy te działania jednak mogą przynieść pozytywne efekty? Jakie będą efekty „uboczne? Wreszcie jak będzie działała ustawa w rzeczywistości.

W kilku krajach europejskich podobne przepisy już działają np. we  Francji.

Przypominamy, że na dzień dzisiejszy opisywane pomysły są w fazie konsultacji.

http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/ruszaja-konsultacje-projektu-nowelizacji-prawa-ws-ograniczenia-zatorow-platniczych/

Credit Risk Solution zauważa, iż ilość szkód ubezpieczeniowych i przeterminowanych należności wciąż wzrasta. Póki co, wszystkie firmy muszą opierać się na sprawdzonych rozwiązaniach związanych z zrządzaniem należnościami jak ubezpieczenie należności. Wspieramy mocno wszystkie inicjatywy mające na celu standaryzację w tym względzie.

Magdalena Zielonka, Rafał Wietrzyński

Pozostałe aktualności

Wszystkie artykuły
09/29/2023

Techniczna recesja w Polsce: gwarancje ubezpieczeniowe coraz bardziej potrzebne

Stan polskiej gospodarki nie napawa optymizmem. Sytuacja na świecie w połączeniu z inflacją obniżającą m.in. konsumpcję powoduje, że eksperci mówią o technicznej recesji w kraju. Niepewność tego, co będzie się działo na rynku, sprawia, że coraz większa grupa przedsiębiorców potrzebuje gwarancji ubezpieczeniowych i innych rozwiązań minimalizujących ryzyko biznesowe. Techniczna recesja w Polsce: co to oznacza? […]

niewypłacalność firm w Polsce
08/10/2023

Ubezpieczenie należności coraz ważniejsze – niewypłacalność firm w Polsce wzrasta lawinowo

Sytuacja polskich przedsiębiorców w I półroczu 2023 r. nie wyglądała optymistycznie. Jak pokazują badania, w tym okresie łączna liczba ich niewypłacalności wzrosła o 142% w porównaniu do ubiegłego roku. Ten niepokojący trend wskazuje, jak istotne jest zabezpieczenie swoich interesów na wypadek problemów z płynnością finansową kontrahentów, np. przez ubezpieczenie należności. Jak dokładnie wygląda obecny stan […]

08/02/2023

Handel detaliczny w strefie Euro

Allianz Trade przeprowadził analizę dotyczącą handlu detalicznego w strefie euro.  Jak podaje Towarzystwo Ubezpieczeniowe pomimo ataku Rosji na Ukrainę sprzedaż detaliczna na terenie Europy okazała się stosunkowo odporna, mimo że prognozy na to nie wskazywały.  Wzrost dochodów w pewnym stopniu przyczynił się do złagodzenia szoku inflacyjnego. Jak wynika z danych pomogło w tym tworzenie nowych miejsc […]