DATA PUBLIKACJI:
10/04/2022
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Magdalena Zielonka

Lawina upadłości i restrukturyzacji nie do zatrzymania?

Świecące znaki zapytania

W pierwszej połowie 2019 roku jak przedstawia Coface, liczba upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce wyniosła 467. Z danych historycznych wynika jest to ta sama ilość co w ubiegłym roku. Ponad połowa to ogłoszone upadłości. Największe skoki odnotowane zostały w transporcie oraz handlu. Natomiast poprawa została zauważona w produkcji, budownictwie oraz usługach. Oznacza to, że produkcja nie jest już liderem na liście upadłości i restrukturyzacji, dogonił ją handel. Według badań Coface, branża transportowa dostarcza zdecydowanie najdłuższych opóźnień w płatnościach

Liczba postanowień o upadłości i restrukturyzacji jest dokładnie taka sama jak w pierwszej połowie 2018 roku. Teoretycznie liczba upadłości zmalała o 3,3%, natomiast wzrosła liczba wykorzystywania działań naprawczych, pomagających wrócić przedsiębiorstwom do stabilnej sytuacji na rynku. Prognoza Coface zapowiada wzrost łącznej liczby postępowań o 5% w bieżącym roku.

Polska w zmaganiach ze spowolnieniem gospodarczym w strefie euro radzi sobie stosunkowo nienagannie. Polski eksport stanowi istotne wsparcie, jednakże wciąż zmniejszający się popyt globalny, będzie w końcu odczuwalny wśród eksporterów. Upadłości i restrukturyzacje na rynkach zagranicznych już wpływają odczuwalnie na eksport.

W biegu ciągłych zmian trzymamy rękę na pulsie i dbamy o dobro naszych Klientów oraz monitorujemy wydarzenia na rynku polskim, a także za granicą.

Magdalena Zielonka

Pozostałe aktualności

Wszystkie artykuły
09/29/2023

Techniczna recesja w Polsce: gwarancje ubezpieczeniowe coraz bardziej potrzebne

Stan polskiej gospodarki nie napawa optymizmem. Sytuacja na świecie w połączeniu z inflacją obniżającą m.in. konsumpcję powoduje, że eksperci mówią o technicznej recesji w kraju. Niepewność tego, co będzie się działo na rynku, sprawia, że coraz większa grupa przedsiębiorców potrzebuje gwarancji ubezpieczeniowych i innych rozwiązań minimalizujących ryzyko biznesowe. Techniczna recesja w Polsce: co to oznacza? […]

niewypłacalność firm w Polsce
08/10/2023

Ubezpieczenie należności coraz ważniejsze – niewypłacalność firm w Polsce wzrasta lawinowo

Sytuacja polskich przedsiębiorców w I półroczu 2023 r. nie wyglądała optymistycznie. Jak pokazują badania, w tym okresie łączna liczba ich niewypłacalności wzrosła o 142% w porównaniu do ubiegłego roku. Ten niepokojący trend wskazuje, jak istotne jest zabezpieczenie swoich interesów na wypadek problemów z płynnością finansową kontrahentów, np. przez ubezpieczenie należności. Jak dokładnie wygląda obecny stan […]

08/02/2023

Handel detaliczny w strefie Euro

Allianz Trade przeprowadził analizę dotyczącą handlu detalicznego w strefie euro.  Jak podaje Towarzystwo Ubezpieczeniowe pomimo ataku Rosji na Ukrainę sprzedaż detaliczna na terenie Europy okazała się stosunkowo odporna, mimo że prognozy na to nie wskazywały.  Wzrost dochodów w pewnym stopniu przyczynił się do złagodzenia szoku inflacyjnego. Jak wynika z danych pomogło w tym tworzenie nowych miejsc […]