DATA PUBLIKACJI:
11/28/2022
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Rafał Wietrzyński

Coface – ocena ryzyka w Rosji

Mapa Rosji

Pojawienie się wojny rosyjsko-ukraińskiej spowodowało ogromne zamieszanie na rynkach finansowych. Wojna dotknęła tak naprawdę całego świata. Zwiększyła się niepewność w sprawie ożywienia gospodarki światowej. 

Jak ogłasza Coface – czeka nas stagflacja.

Na pierwszych stronach gazet pojawia się ostatnio temat rynku energetycznego i surowcowego. Nie da się ukryć, że ceny paliw skoczyły wysoko w górę. Ciągły wzrost cen grozi długotrwałą wysoką inflacją. Najbardziej narażone na skutki obecnego kryzysu są branża motoryzacyjna, chemiczna i transportowa.

Jak informuje Coface, rosyjska gospodarka pogrąży się w głębokiej recesji. Jak wynika z prognoz Towarzystwa recesja może sięgnąć poziomu 7,5% w 2022 roku. 

Coface na ten moment obniżył ocenę ryzyka kraju dla Rosji aż do poziomu D – co oznacza bardzo wysokie. Najbardziej mogą ucierpieć gospodarki europejskie.

Jak informuje nas Coface: „w chwili opracowywania raportu Coface szacuje, że w 2022 r. inflacja wzrośnie o co najmniej 1,5 punktu procentowego, a wzrost PKB może obniżyć się o 1 punkt procentowy. W połączeniu z całkowitym odcięciem dostaw rosyjskiego gazu ziemnego może to skutkować obniżeniem PKB o co najmniej 4 punkty procentowe, co w konsekwencji sprawi, że wzrost PKB w UE w 2022 r. będzie bliski zeru, a być może nawet osiągnie wartość ujemną”. (raport Coface)

Żadna gospodarka nie uniknie inflacji ani problemów w handlu światowym.

Źródło: raport Coface

Pozostałe aktualności

Wszystkie artykuły
09/29/2023

Techniczna recesja w Polsce: gwarancje ubezpieczeniowe coraz bardziej potrzebne

Stan polskiej gospodarki nie napawa optymizmem. Sytuacja na świecie w połączeniu z inflacją obniżającą m.in. konsumpcję powoduje, że eksperci mówią o technicznej recesji w kraju. Niepewność tego, co będzie się działo na rynku, sprawia, że coraz większa grupa przedsiębiorców potrzebuje gwarancji ubezpieczeniowych i innych rozwiązań minimalizujących ryzyko biznesowe. Techniczna recesja w Polsce: co to oznacza? […]

niewypłacalność firm w Polsce
08/10/2023

Ubezpieczenie należności coraz ważniejsze – niewypłacalność firm w Polsce wzrasta lawinowo

Sytuacja polskich przedsiębiorców w I półroczu 2023 r. nie wyglądała optymistycznie. Jak pokazują badania, w tym okresie łączna liczba ich niewypłacalności wzrosła o 142% w porównaniu do ubiegłego roku. Ten niepokojący trend wskazuje, jak istotne jest zabezpieczenie swoich interesów na wypadek problemów z płynnością finansową kontrahentów, np. przez ubezpieczenie należności. Jak dokładnie wygląda obecny stan […]

08/02/2023

Handel detaliczny w strefie Euro

Allianz Trade przeprowadził analizę dotyczącą handlu detalicznego w strefie euro.  Jak podaje Towarzystwo Ubezpieczeniowe pomimo ataku Rosji na Ukrainę sprzedaż detaliczna na terenie Europy okazała się stosunkowo odporna, mimo że prognozy na to nie wskazywały.  Wzrost dochodów w pewnym stopniu przyczynił się do złagodzenia szoku inflacyjnego. Jak wynika z danych pomogło w tym tworzenie nowych miejsc […]