DATA PUBLIKACJI:
11/27/2022
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Rafał Wietrzyński

Aktualizacja informacji

Ikona - informacja

Kolejni ubezpieczyciele należności prezentują swoje podejście do ochrony należności podmiotów w krajach objętych konfliktem zbrojnym. Poniżej przedstawiamy Państwu podejście firmy Atradius:

Chcemy zapewnić Państwu możliwość prowadzenia bezpiecznej działalności handlowej, o ile jest to nadal konieczne i dopuszczalne w świetle obowiązujących sankcji. W związku z obecnymi okolicznościami wysokość limitu kredytowego zostanie obniżona do wysokości kwot pozostających do spłaty. Po obniżeniu przez nas wysokości limitu kredytowego do aktualnej kwoty salda, w celu zabezpieczenia odpowiedniej ochrony dla nowych dostaw do Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, wymagana będzie nasza pisemna zgoda. W celu uzyskania zgody na nowe dostawy będziemy wymagać od Państwa następujących informacji: 

– Numer polisy 

– Nazwa i numer odbiorcy 

– Kwota dostawy  

– Rodzaj towarów i potwierdzenie, że towary nie są objęte żadnymi sankcjami ani restrykcjami 

– Potwierdzenie, że Państwa kontrahent(ci) mają alternatywny sposób płatności, jeśli ich bank jest dotknięty sankcjami lub restrykcjami SWIFT.”

Czyli ubezpieczyciel ten podtrzymuje ochronę na dalsze dostawy pod warunkiem uzyskania jego zgody i spełnieniu warunków sankcyjnych:

Jak zapewne Państwo wiedzą, nałożono wiele sankcji, nie tylko na osoby fizyczne i firmy, ale także na niektóre towary i sektory; spodziewamy się dalszych sankcji w przyszłości. Ponieważ wiele banków Federacji Rosyjskiej zostało objętych sankcjami lub odłączonych od systemu SWIFT, dokonywanie płatności za towary może okazać się jeszcze bardziej problematyczne. Będziemy nadal uważnie analizować każdą sankcję pod kątem działań w zakresie zarządzania ryzykiem, oraz pod kątem jej wpływu na ochronę ubezpieczeniową. 

Mimo tych ograniczeń jednak zaskakująca jest wola utrzymania ochrony ubezpieczeniowej. Jak będzie wyglądała w rzeczywistości – zobaczymy. Niezależnie od wszystkiego zachęcamy Państwa do niezwykłej ostrożności, tym bardziej, że sytuacja jest bardzo dynamiczna.”

Pozostałe aktualności

Wszystkie artykuły
09/29/2023

Techniczna recesja w Polsce: gwarancje ubezpieczeniowe coraz bardziej potrzebne

Stan polskiej gospodarki nie napawa optymizmem. Sytuacja na świecie w połączeniu z inflacją obniżającą m.in. konsumpcję powoduje, że eksperci mówią o technicznej recesji w kraju. Niepewność tego, co będzie się działo na rynku, sprawia, że coraz większa grupa przedsiębiorców potrzebuje gwarancji ubezpieczeniowych i innych rozwiązań minimalizujących ryzyko biznesowe. Techniczna recesja w Polsce: co to oznacza? […]

niewypłacalność firm w Polsce
08/10/2023

Ubezpieczenie należności coraz ważniejsze – niewypłacalność firm w Polsce wzrasta lawinowo

Sytuacja polskich przedsiębiorców w I półroczu 2023 r. nie wyglądała optymistycznie. Jak pokazują badania, w tym okresie łączna liczba ich niewypłacalności wzrosła o 142% w porównaniu do ubiegłego roku. Ten niepokojący trend wskazuje, jak istotne jest zabezpieczenie swoich interesów na wypadek problemów z płynnością finansową kontrahentów, np. przez ubezpieczenie należności. Jak dokładnie wygląda obecny stan […]

08/02/2023

Handel detaliczny w strefie Euro

Allianz Trade przeprowadził analizę dotyczącą handlu detalicznego w strefie euro.  Jak podaje Towarzystwo Ubezpieczeniowe pomimo ataku Rosji na Ukrainę sprzedaż detaliczna na terenie Europy okazała się stosunkowo odporna, mimo że prognozy na to nie wskazywały.  Wzrost dochodów w pewnym stopniu przyczynił się do złagodzenia szoku inflacyjnego. Jak wynika z danych pomogło w tym tworzenie nowych miejsc […]