Uwaga! Ważna informacja

Wczoraj dnia 13.10.2020 KUKE przedłużyło swoją ofertę limitów GAP EX aż do 30.06.2021 r.!

Przypominając, czym są limity GAP EX

KUKE GAP EX

 • Kierowane przede wszystkim do tych firm posiadających polisę ubezpieczenia należności, którzy nie mogą prowadzić tak efektywnej sprzedaży eksportowej jak do tej pory ze względu na niewystarczające limity
 • Wartość limitu nie może być większa od wysokości limitu podstawowego jak i nie może przekroczyć 5 mln zł
 • Przyznanie limitu na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka kontrahenta
 • Maksymalny termin płatności (waluta i okres obowiązywania) = limit przyznany przez podstawowego ubezpieczyciela
 • Obniżenie limitu przez ubezpieczyciela podstawowego = obniżenie odpowiedzialności KUKE w ramach limitu
 • Kiedy wygasa ochrona ubezpieczeniowa KUKE GAP EX?
  • z datą anulowania limitu, który został przyznany przez podstawowego ubezpieczyciela
  • z datą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy u podstawowego ubezpieczyciela
 • Udział własny = 5%

KUKE GAP EX + 

 • Jest przeznaczony dla tych Klientów, którym odmówiono przyznania limitów kredytowych lub które zostały anulowane przez ubezpieczyciela
 • Przyznawany, jeśli w 2020 roku ubezpieczyciel odmówił firmie ustalenia limitu dla kontrahenta lub anulował obowiązujący dotychczas limit
 • Aby otrzymać limit na kontrahenta ten musi prowadzić działalność od przynajmniej 2 lat oraz wobec którego nie toczy się postępowanie upadłościowe
 • Maksymalny limit wynosi 500 000 zł
 • Przyznanie limitu na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka kontrahenta
 • Okres obowiązywania limitu = 90 dni
 • Maksymalny okres kredytu kupieckiego – przyznaje KUKE
 • Udział własny = 10%

Magdalena Zielonka